Start

Witamy na stronach FRISC - projektu poświęconego badaniom czynników ryzyka ekstynkcji populacji

Wstęp

Projekt FRISC (akronim od angielskich słów: Factors of Population Extinction Risk - czyli Czynniki ryzyka ekstynkcji populacji), składa się z czterech zagadnień badawczych obejmujących szeroki przekrój taksonów, środowisk oraz czynników stresogennych. Wyniki uzyskane w projekcie przyczynią się do lepszego poznania przyczyn onserwowanego obecnie zwiększającego się tempa wymierania populacji organizmów żywych. Więcej o projekcie...

Projekt realizowany jest przez zespół badawczy składający się z polskich i norweskich naukowców.

Instytucje biorące udział w projekcie:

Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo
Norwegian School of Veterinary Science
Norwegian Institute for Water Research
National Veterinary Institute