Studia ZZP
HomeStudiaKomunikaty dla studentów

Ogłoszenia dla studentów

PROJEKT: ZIELONY STAŻ

„PROJEKT: ZIELONY STAŻ” – trwa tylko do 7 maja.

Zgłoś swój projekt i wygraj płatny staż!

Zbliża się koniec terminu nadsyłania zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ”, który odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem i wieloma pytaniami ostateczna data zgłaszania projektów została zmieniona na 7 maja 2014 roku. Wszyscy chętni powinni przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z projektem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu o wartości do 10 tysięcy złotych, związanego z tematyką ochrony środowiska oraz dziedzinami pokrewnymi. Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu podczas płatnego stażu w siedzibie organizatora, Fundacji Myśli Ekologicznej w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu dostępne są na stronie internetowej www.zielonystaz.pl oraz profilu Facebook Fundacji Myśli Ekologicznej  https://www.facebook.com/FundacjaMysliEkologicznej.

 

Konkurs na najlepsze prace magisterskie

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna ogłasza KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz aktywizacja tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim. Konkurs ten adresowany jest do absolwentów szkół wyższych terenu Województwa Małopolskiego oraz absolwentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Absolwent chcący wziąć udział w Konkursie powinien złożyć w biurze Fundacji swoją pracę magisterską wraz z wypełnioną ankietą, do dnia 31 października 2014r. W Konkursie mogą brać udział pracę obronione między 01.01.2014 a 30.09.2014. Kwalifikują się jedynie te prace, które zostały ocenione na egzaminie końcowym przynajmniej na ocenę dobrą.

Nagrody w Konkursie są finansowe.

Ankietę i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji www.sapereauso.org.

 

III edycja ogólnopolskiego konkursu - REVITARE

Rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE. Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Rejestracja online do 31 maja 2014 r.
Termin przesłania prac konkursowych do 16 czerwca 2014 r.
Celem Konkursu jest promowanie szczególnie uzdolnionych, młodych absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych badaniami na rzecz rewitalizacji terenów zdegradowanych.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz będą mogli uczestniczyć w VIII Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych" (pokrycie kosztów udziału). Liczymy, że prezentacja nagrodzonych prac podczas konferencji umożliwi wymianę doświadczeń i nawiązanie interesujących kontaktów zarówno z naukowcami jak i praktykami.
Najlepsze nagrodzone prace po recenzji zostaną opublikowane w monografii pt. "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych", wydawanej przez IETU.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare2014

 

VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej

Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VI Studenckiej Konferencji Biologii Ewolucyjnej.

Tematyka konferencji obejmuje biologię ewolucyjną wszystkich organizmów, zarówno w aspekcie nauk przyrodniczych jak i humanistycznych. Zaproszenie jest skierowane do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pasjonatów biologii, którzy chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami lub wynikami badań naukowych. Sympozjum jest doskonałym miejscem do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy. Umożliwia młodym badaczom rozwinięcie swojego warsztatu oraz zdobycie doświadczenia, które pozwoli odnaleźć się w środowisku naukowym.

Konferencja odbędzie się 9 - 11 maja 2014 roku w Krakowie, w budynku Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7. 

Zgłoszenia uczestników prezentujących referaty i postery będą przyjmowane do 16 marca 2014 roku. Termin nadsyłania abstraktów upływa 31 marca 2014 roku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje będą udostępniane na stronie www.skbe.tk oraz na Facebooku: www.facebook.com/VISKBE

Pytania w sprawach organizacyjnych prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do udziału!

 

Koło Przyrodników Studentów UJ

Komitet Organizacyjny VI SKBE

 

Rozpoczęła się zimowa edycja OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH i PRACY ADMINISTRACJI UJ!

Termin: 14.01.2014-21.02.2014

Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych i pracy administracji UJ. Wszystkie ankiety, te do oceny zajęć oraz te do oceny pracy administracji UJ są dostępne na indywidualnych kontach studentów na USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl, zakładki: dla studentów/moje studia/ankiety). Szczegóły badania są dostępne na stronie:  http://www.jakosc.uj.edu.pl/badania/ozd.

 

Wyjazdy studentów i doktorantów w roku akad. 2014/2015 w ramach wymiany bezpośredniej do uczelni w krajach pozaeuropejskich

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza kwalifikację na wyjazdy w roku akad. 2014/2015 w ramach wymiany bezpośredniej do następujących uczelni w krajach pozaeuropejskich:

 1. University of Melbourne, Australia -  studenci i doktoranci http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/australia/melbourne
 1. Université de Montréal, Kanada  – studenci i doktoranci  http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/kanada/montreal.
 1. University of Washington, Seattle (UofW), WA, USA – studenci i doktoranci http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/usa/washington/wymiana
 1. Indiana University – Bloomington, IN, USA – doktoranci i młodzi pracownicy naukowi co drugi rok na przemian). W roku 2014/2015 – doktoranci. http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/usa/iub-wymiana
 1. University at Buffalo, NY, USA – doktoranci starszych lat http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/usa/buffalo/short-term
 1. University of Rochester, NY, USA studenci http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/usa/rochester-studenci
 1. Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC), Santiago, Chile – studenci  http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/chile/puc-wymiana
 1. Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), Lima, Peru – studenci http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/peru/pucp-wymiana
 1. National University of Singapore (NUS), Singapur – studenci http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/singapur/nus-wymiana
 1. National Cheng Kung University (NCKU), Tajnan, Tajwan, R.O.C.– studenci i doktoranci http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/chiny/ncku-wymiana
 1. Minzu University of China (MUC),  Pekin, Chiny – studenci i doktoranci  http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/chiny/muc-wymiana
 1. Kobe University (KU), Kobe, Japonia – studenci i doktoranci  - NOWA UMOWA http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/japonia/kobe

Uwaga: Obowiązuje takie samo „Zgłoszenie na wyjazd w ramach wymiany bezpośredniej"  jakie dotyczy pracowników naukowych ale nie jest wymagana informacja o wspólnych badaniach ani deklaracja środków jednostki na pokrycie kosztów pobytu gości. Wyjątek stanowią zgłoszenia doktorantów do Buffalo i Bloomington, gdzie należy zadeklarować 5 osobodni.

Termin składania dokumentów w DWM, pok. 8b, upływa 20 lutego 2014.

Posiedzenie kwalifikacyjne Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ odbędzie się 25 lutego 2014.

Informacje o wynikach kwalifikacji w UJ będą przesłane do zainteresowanych drogą e-mailową wkrótce po podpisaniu protokołu z posiedzenia Zespołu przez jej przewodniczącego.

Kandydatury pozytywnie zaopiniowane przez UJ zgłaszane są do uczelni partnerskiej. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia studenta zapada w uczelni partnerskiej.

Można złożyć podania na wyjazdy do maksymalnie dwóch uczelni.  Należy wtedy wyraźnie określić preferowaną kolejność. Przysługuje tylko jeden wyjazd w ramach wymiany bezpośredniej w trakcie całych studiów w UJ.

Szczegółowe informacje na stronie „Wymiana bezpośrednia z uczelniami (koordynowana przez DWM):  http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa/wymiana-bezposrednia/wymiana-z-uczelniami/.

Kwalifikacja na wyjazdy do ww. uczelni odbywa się raz w roku.

 

Renata Dobrowolska

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. (12) 663-1196

Kraków, 21 X 2013

 

Konkurs Absolwencki na najlepszą pracę magisterską „CZAS NA STAŻ”

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) w Tychach organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską.   
    Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy obronią w terminie od 01.05 – 30.09.2013r. pracę magisterską na kierunku obejmującym programem studiów zagadnienia związane z zastosowaniem rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska.

Czytaj więcej...

 

Wykład laureata nagrody Nobla Prof. Roberta Hubera

Serdecznie  zapraszamy  na wykład laureata nagrody Nobla  Prof. Roberta Hubera pt „Proteases and their control, structures and functions”. Wykład odbędzie się 22 kwietnia 2013r.  (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Auli Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 7 (III Kampus UJ). Szczegółowe informacje >>>

 

WORKSHOP on “Environmental Politics and Governance”

Bsc, MSc and PhD students are warmly invited for

a 2 – day WORKSHOP on

 

“Environmental Politics and Governance”

held by dr Krzysztof Niedziałkowski

a researcher from the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

and a post-graduate researcher of the Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds, UK

 

Workshop will be conducted on May 17-18th, 2013 (Friday and Saturday)

at the Jagiellonian University Campus (room 1.0.4, Gronostajowa 7)

 

Workshop will be given in English

 

Please, enroll to the course by USOS system and earn additional 2 ECTS!!!

 

Czytaj więcej...

 

WORKSHOP on „INTRODUCTION TO RESOURCE ECONOMICS”

Bsc, MSc and PhD students are warmly invited for

a 2 – day WORKSHOP on

 

„INTRODUCTION TO RESOURCE ECONOMICS”

 

given by

dr Frank Hartmann

from Institute of Natural Resources Sciences, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland

 

Workshop will be conducted on December 11-12th, 2012 (Tuesday and Wednesday)

at the Jagiellonian University Campus (room 1.0.4, Gronostajowa 7)

 

Workshop will be given in English

 

Please, enroll to the course by USOS system and earn additional 2 ECTS!!!

 

Czytaj więcej...

 
Początek strony