mrowki
HomeAnnouncements

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. Spośród 12 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów naszego instytutu do Narodowego Centrum Nauki, 8 otrzymało finansowanie:

SONATA 10

1. Dr Aneta Arct: Wpływ czynników klimatycznych na strategie reprodukcyjne ptaków

2. Dr Joanna Cent: Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w Polsce

OPUS 10

1. Dr Agata Plesnar-Bielak: Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

2. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski: Owady pożyteczne w krajobrazie rolniczym: modelowanie wpływu pestycydów i struktury krajobrazu

3. Dr Aleksandra Walczyńska: Mniejszy łatwiej oddycha - rola tlenu w występowaniu termicznej reguły wzrostu

4. Dr Ulf Bauchinger: Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

PRELUDIUM 10

1. Mgr Krzysztof Miler: Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

2. Mgr Katarzyna Janas: Wpływ warunków środowiskowych na wczesnym etapie rozwoju osobniczego na strukturalną i pigmentową komponentę ubarwienia piór opartego na karotenoidach

 

Serdecznie gratulujemy finalistom konkursów!

 

Seminar schedule - summer semester 2015/16

Thursdays 2 pm, Gronostajowa 7, room 1.0.1 (or 1.1.1). Everybody is warmly welcome!

 

when speaker   title from
10.mar Tracey Chapman prof. Role of conflict and cooperation in driving evolutionary change University of East Anglia, UK
24.mar Bartosz Schramm MSc Variation in cell size and body composition in the Carabidae beetles – an ecophysiological perspective IES, Jagiellonian University
31.mar Józef Dulak prof. Gene editing: should we be afraid of it? Department of Medical Biotechnology, Jagiellonian University
14-Apr Michael Griesser dr Life history evolution: what can we still learn from birds? University of Zurich, Switzerland
21-Apr Nicolas Bierne dr  Inferring and interpreting genome-wide heterogeneity in local introgression rates Univeristy of Montpellier, France
28-Apr Uttaran Maiti MSc Evolution of personality traits in bank voles from an experimental evolution model system IES, Jagiellonian University
5-May Alvaro Sebastian dr Exploring the mammalian immune repertoire through next-generation sequencing Adam Mickiewicz University Poznan
12-May Agata Pietrzyk-Kaszyńska dr Differences in perception of ecosystem services distribution between conservation professionals and local leaders – experiences from participatory mapping Institute of Nature Conservation PAS
19-May Mirosław Ratkiewicz prof. Hidden genetic diversity in Poland: patterns, causes and consequences University of Białystok
2-Jun Elżbieta Pogoda MSc The impact of gene overexpression on selected fitness components of Saccharomysec cerevisiae IES, Jagiellonian University
9-Jun Marta Labocha-Derkowska dr Genetic interactions in Caenorhabditis elegans IES, Jagiellonian University
 

The 9th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry

The 9th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry

From Molecules to Macrophysiology

ICCPB 2015 August 23-28, Kraków, Poland

 http://www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl/

 

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla dr. hab. Wiesława Babika

Dr hab. Wiesław Babik z naszego Instytutu został laureatem nagrody Narodowego Centrum Nauki (NCN) w obszarze nauk o życiu. Kapituła przyznała mu wyróżnienie za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC.

Laureatem nagrody mógł zostać uczony, który nie ukończył 40. roku życia. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Nagroda jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. Każdy ze zwycięzców otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl

 

Prof. Jan Kozłowski otrzymał Polskiego Nobla 2016

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz 25. przyznała Nagrody FNP, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało 4 wybitnych polskich uczonych - profesorowie Jan Kozłowski i Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej i prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody FNP przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ został nagrodzony przez FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów.

Read more...

 

Subcategories

Go to top