Budynek Instytutu
HomeAnnouncementsNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. Spośród 12 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów naszego instytutu do Narodowego Centrum Nauki, 8 otrzymało finansowanie:

SONATA 10

1. Dr Aneta Arct: Wpływ czynników klimatycznych na strategie reprodukcyjne ptaków

2. Dr Joanna Cent: Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w Polsce

OPUS 10

1. Dr Agata Plesnar-Bielak: Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

2. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski: Owady pożyteczne w krajobrazie rolniczym: modelowanie wpływu pestycydów i struktury krajobrazu

3. Dr Aleksandra Walczyńska: Mniejszy łatwiej oddycha - rola tlenu w występowaniu termicznej reguły wzrostu

4. Dr Ulf Bauchinger: Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

PRELUDIUM 10

1. Mgr Krzysztof Miler: Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

2. Mgr Katarzyna Janas: Wpływ warunków środowiskowych na wczesnym etapie rozwoju osobniczego na strukturalną i pigmentową komponentę ubarwienia piór opartego na karotenoidach

 

Serdecznie gratulujemy finalistom konkursów!

 
Go to top