Budynek Instytutu

Research team


Fizjologii Ewolucyjnej
10 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5209
3.2.7
profesor zwyczajny
kierownik zespołu
664-5210
3.2.6
asystent naukowy
664-5218
sam. referent techniczny
664-5210
3.2.6
specjalista biolog
doktorant
664-5211
3.2.4
doktorant
664-5210
3.2.6
doktorant
664-5210
3.2.6
doktorant
664-5211
3.2.4
doktorant
664-5211
3.2.4
doktorant

 
Go to top