mrowki

Research team


Ekologii Populacyjnej
17 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5201
3.2.16
profesor nadzwyczajny
kierownik zespołu
664-5222
2.1.15
adiunkt
664-5986
3.2.18
adiunkt z hab.
664-5227
3.0.12
asystent
664-5150
3.2.19
asystent naukowy
664-5222
2.1.15
asystent naukowy
664-5224
2.0.13
asystent naukowy
664-5199
3.2.18
referent techniczny
664-6862
3.2.18
referent techniczny
664-5212
3.2.3
doktorant
644-5179
3.2.2
doktorant
664-5212
3.2.3
doktorant
664-5179
3.2.2
doktorant
664-5179
3.2.2
doktorant
664-5179
3.2.2
doktorant
664-5219
3.2.1
doktorant
664-5212
3.2.3
doktorant

 
Go to top