Budynek Instytutu


dr hab. Janusz Fyda

z-ca Dyrektora Instytutu
...
3.1.1
664-6875
adiunkt z hab.
Ekologii Mikroorganizmów Wodnych
Portret

Nauka

hydrobiologia, protozoologia

ekologia pierwotniaków, cykle życiowe i strategie adaptacyjne orzęsków, morfogeneza i sytematyka orzęsków

Początek strony