mrowki


dr Joanna Tusznio

...
3.1.17
664-5204
adiunkt
Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środ.
Portret

Nauka

socjologia

społeczne aspekty ochrony przyrody, analiza polityk publicznych w zakresie ochrony przyrody

Wybrane publikacje

Grodzińska-Jurczak M., Cent J. 2011. Can public participation increase nature conservation effectiveness? Innovation: The European Journal of Social Science Research 24(3): 307-314.

Olko J., Hędrzak M., Cent J., Subel A. 2011. Cooperation In The Polish National Parks And Their Neighbourhood In A View Of Different Stakeholders – A Long Way Ahead? Innovation: The European Journal of Social Science Research24(3): 335-352.

Bell S., Reinert H., Cent J., Grodzińska-Jurczak M., Kobierska H., Podjed D., Vandzinskaite D. 2011. Volunteers on the political anvil: Citizenship and volunteer biodiversity monitoring in three post-Communist countries. Environment and Planning C: Government and Policy 29 (1): 170-185.

Grodzińska-Jurczak M., Cent J. 2011. Expansion of nature conservation areas - problems with Natura 2000 implementation in Poland. Environmental Management 47:11-27.

 

Cent J., Grodzińska-Jurczak M., Nowak N. 2010. Ocena efektów małopolskiego programu konsultacji społecznych wokół obszarów Natura 2000. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(4): 251-260. [English title: Public consultations program on Natura 2000 sites in Malopolska – effects’ evaluation.]

 

Grodzińska-Jurczak M., Cent J. 2010. Udział społeczeństwa szansą dla realizacji programu Natura 2000 w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(5): 341-352. [English title: Public participatory approach – a chance for Natura 2000 implementation in Poland]

 

Pietrzyk A., Grodzińska-Jurczak M., Cent J. 2009. Potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych w wybranych gminach polskich Karpat w związku z wdrażaniem programu Natura 2000. Chrońmy Przyrodę 65 (6): 407-414 [English title: Educational needs of local communities in Polish Carpatians, regarding implementation of Natura 2000 program]

 

Bell S., Marzano M., Cent J., Kobierska H., Podjed D., Vandzinskaite D., Reinert H., Armaitiene A., Grodzińska-Jurczak M., Muršič R. 2008. What counts? Volunteers and their organizations in the recording and monitoring of biodiversity. Biodiversity and Conservation: 17.

 

Cent J., Kobierska H., Grodzińska-Jurczak M., Bell S. 2007. Who is responsible for Natura 2000 in Poland? – a potential role of NGOs in establishing the programme, International Journal of Environment and Sustainable Development 6(4): 422-435.

 

Początek strony