Budynek Instytutu


mgr Justyna Gutowska

...
3.1.16
664-5198
asystent
Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środ.
Portret

Nauka

społeczne aspekty ochrony środowiska

zrównoważony rozwój lokalny, konsultacje społeczne wokół Natury 2000, ochrona przyrody na gruntach prywatnych

Wybrane publikacje

  • Strzelecka M., Gutowska J., Grodzińska-Jurczak M. 2012. Community Participation and Empowerment in Sustainable Rural Development in Poland. Presentation at The 2nd World Sustainability Forum. URL: http://www.sciforum.net/presentation/920. 
  • Grodzińska-Jurczak M., Strzelecka M., Kamal S. and Gutowska J. 2012 Effectiveness of Nature Conservation – A Case of Natura 2000 Sites in Poland. Chapter 9 in: Protected Area Management, InTech; 183-202.
  • Gutowska J., Śleszyński J., Grodzińska-Jurczak M. 2012. Selecting Sustainability Indicators for Local Community – Case Study of Milanówek Municipality, Poland. Dobór wskaźników zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności na przykładzie gminy Milanówek. Problems of Sustainable Development – Problemy Ekorozwoju 7 (2): 77-86.
  • Gutowska J., Śleszyński J. 2011. Wskaźniki trwałego rozwoju dla społeczności lokalnych - od teorii do praktyki. W: Sochaczewski P. (red.). W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 31-51.
Początek strony