mrowki


dr hab. Anna Rożen

...
3.2.8
664-5195
adiunkt z hab.
Ekotoksykologii i Ekologii Stresu
Portret

Nauka

ekologia

ekologia, funkcjonowanie ekosystemów, ekologia gleby,stechiometria ekologiczna, zoologia gleby, taksonomia dżdżownic,

Początek strony