Budynek Instytutu

Doktoraty

Instytut Nauk o Środowisku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologii

Procedura przeprowadzana jest zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Biologii.

Informacja o studiach doktoranckich:

 
Początek strony