mrowki

Skład zespołu


Biologii Rozrodu Ssaków
3 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5206
3.1.19
adiunkt z hab.
664-5205
3.1.18
adiunkt z hab.
Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, kierownik zespołu
664-5206
3.1.19
specjalista naukowo-techniczny

 
Początek strony