Budynek Instytutu

Granty

Więcej o nas: www.eko.uj.edu.pl/zeb

 

Granty bieżące

 

Granty zakończone 

 • Projekt "Powrót do bezpiecznych zadań a oczekiwana długość życia robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)" (2011-2013; NCN) kierownik projektu: Karolina Kuszewska
 • Projekt CLIMIT "CLimate change Impacts in insects and their MITigation"(2009 - 2012; 7. Program Ramowy Unii Europejskiej)kierwonik projektu: Piotr Nowicki
 • Projekt "Inwazja orzecha włoskiego (Juglans regia L.) w Europie, jako efekt interakcji z rodzimymi gatunkami zwierząt i zmian w rolnictwie" (2008-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kierownik projektu: Magdalena Lenda
 • Projekt "Ryzyko prac a oczekiwana długość życia robotnic u mrówki Myrmica scabrinodis" (2008-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kierownik projektu: Dawid Moroń
 • Projekt " Zmienność genetyczna myrmekofilnego motyla Maculinea teleius w Eurazji" 2008-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kierownik projektu: Ewa Śliwińska 
 • Projekt ALARM „Assessing LArge scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods” (2004 – 2009; 6. Program Ramowy Unii Europejskiej) kierownik projektu: Michał Woyciechowski
 • Projekt „Ocena zagrożeń środowiska na wielką skalę za pomocą testowanych metod” (2004 -2008; SPUB, KBN) kierownik projektu: Michał Woyciechowski
 • Projekt EUMON „EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest” (2005 -2008; 6. Program Ramowy Unii Europejskiej) kierownik projektu: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • Projekt „Metody i systemy monitorowania gatunków i siedlisk o znaczeniu wspólnotowym obejmujące całą Unię Europejską” (2005 – 2008; SPUB, KBN) kierownik projektu: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • Projekt MACMAN "MACulinea Butterflies of the Habitats Directive and European Red List as Indicators and Tools for Habitat Conservation and MANagement" (2001 – 2006; 5. Program Ramowy Unii Europejskiej) kierownik projektu: Michał Woyciechowski
 • Projekt „Motyle z rodzaju Maculinea z Europejskiej Czerwonej Księgi jako wskaźniki i narzędzia w ochronie i gospodarowaniu środowiskiem” (2001 – 2005; SPUB, KBN) kierownik projektu: Michał Woyciechowski
 • Magdalena Witek, stypendium: „Maculinea i ich unikatowe siedliska-ochrona środowiska przyrodniczego oraz możliwość dofinansowania gospodarstw rolnych terenu Małopolski” – (2006 – 2007, Europejski Fundusz Społeczny i Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Akademicka Innowacyjność dla Małopolski – program stypendialny dla najlepszych doktorantów UJ - CITTRU, Uniwersytet Jagielloński) opis
 • Piotr Skórka, stypendium: „Zbiorniki poeksploatacyjne- nierozpoznana szansa na wzbogacenie walorów przyrodniczych oraz rozwoju rekreacji i turystyki w województwie małopolskim” ((2006 – 2007, Europejski Fundusz Społeczny i Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Akademicka Innowacyjność dla Małopolski – program stypendialny dla najlepszych doktorantów UJ - CITTRU, Uniwersytet Jagielloński) - opis

 

Stypendia i wyróżnienia

 

 
Początek strony