Budynek Instytutu

Skład zespołu


Ekologii Molekularnej i Behawioralnej
16 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5171
2.2.5
profesor nadzwyczajny
kierownik zespołu
664-6837
2.2.4
adiunkt naukowy
664-5151
2.2.4
asystent
664-5141
2.2.7
asystent naukowy
664-5141
2.2.7
asystent naukowy
664-5151
2.2.4
asystent naukowy
664-5141
2.2.7
asystent naukowy
664-5407
2.2.6
samodzielny biolog
664-6870
2.2.19
samodzielny biolog
664-5149
2.2.6
samodzielny biolog
664-6837
2.2.6
samodzielny biolog
664-5141
2.2.7
doktorant
664-5154
2.2.13
doktorant
664-5407
2.2.6
doktorant
664-5154
2.2.13
doktorant
664-5154
2.2.13
doktorant

 
Początek strony