Budynek Instytutu

Tematyka badawcza

Ekotoksykologia bezkręgowców (wpływ substancji toksycznych na historie życiowe organizmów, populacje i zespoły; interakcje pomiędzy substancjami chemicznymi i naturalnymi czynnikami stresogennymi; ewolucja odporności).

Toksykologia i ekotoksykologia drobnych kręgowców (histopatologia, biomarkery, demografia, zmiany genetyczne).

Ekotoksykologia ekosystemowa (wpływ zanieczyszczeń na procesy dekompozycji ściółki i obieg materii).

 
Początek strony