mrowki

Tematyka badawcza

W naszym Zespole organizmem badanym są drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae, które będąc modelowym organizmem współczesnej genetyki, genomiki i proteomiki oferują ogromne możliwości w analizie cech fenotypowych i ich molekularnego podłoża. Przeprowadzamy analizy eksperymentalnej ewolucji mierząc tempo, różnorodność i powtarzalność powstawania adaptacji. Badamy też tempo degeneracji dostosowania organizmów na skutek akumulacji losowych mutacji szkodliwych. Szczególną uwagę poświęcamy problemowi interakcji genetycznych jako kluczowych dla zrozumienia ewolucji ploidalności, rozmnażania płciowego, obciążenia genetycznego i dziedziczenia cech poligenowych.

 
Początek strony