mrowki

Skład zespołu


Interakcji Roślin z Mikroorganizmami
4 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5155
3.0.17
profesor zwyczajny
kierownik zespołu
664-5146
3.0.15
adiunkt
664-5221
3.0.16
starszy specjalista naukowo-techniczny
664-5227
3.0.12
doktorant

 
Początek strony