Budynek Instytutu

Okarma Henryk, prof. dr hab.

  1. Ekologia ssaków.
  2. Występowanie i przystosowania kręgowców do życia w terenach miejskich.
  3. Gatunki konfliktowe.
  4. Percepcja społeczna zwierząt.
  5. Ochrona przyrody.
 

Grodzińska-Jurczak Małgorzata, dr hab.

  1. Społeczne aspekty ochrony przyrody (w szczególności związane z programem NATURA 2000).
  2. Świadomość ekologiczna różnych grup wiekowych i zawodowych społeczeństwa polskiego.
  3. Wdrażanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
 
Początek strony