Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dojazd

Linie tramwajowe: 11, 17, 18, 52, 62

Linie autobusowe: 194, 662

Kierunek trasy: Czerwone Maki

Przystanek: Kampus UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Nauk o Środowisku

Instytut Nauk o Środowisku
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: + 48 12 6645122
Instytut Nauk o Środowisku
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

Instytut Nauk o Środowisku prowadzi badania w zakresie biologii ewolucyjnej, ekologii fizjologicznej, różnorodności biotycznej organizmów w środowiskach lądowych i wodnych, etologii, interakcji między roślinami i mikroorganizmami, ekotoksykologii i ekologii stresu. Zajmujemy się także monitoringiem zanieczyszczenia środowiska, ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Kształcimy studentów na kierunkach: biologia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody oraz ochrona środowiska. Nasi pracownicy prowadzą ponadto zajęcia dla studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki.

z-ca Dyrektora dr hab. Janusz Fyda
Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Babik
Informacje kontaktowe

sekretariat.inos@uj.edu.pl
www.eko.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: + 48 12 6645122
Faks: + 48 12 6646912