Infrarząd: PASSERIDES Nitzsch, 1820

Infrarząd Passerides stanowi ostatnie i zarazem największe odgałęzienie podrzędu Passeri, siostrzane w stosunku do Corvides (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004). Passerides składają się z 8 sukcesywnych odgałęzień (tu w randze parvorder): (Cnemophilida (Melanocharitida (Callaeida ((Eupetida + Petroicida) (Sylviida (Muscicapida + Passerida)))))) (Moyle et al., 2016); pokrewieństwo to było do niedawna słabo zbadane (zob. Cracraft, 2014). Wzajemne pokrewieństwo, jak również pozycja systematyczna taksonów należących do 3 pierwszych odgałęzień (Cnemophilida, Melanocharitida, Callaeida) było do niedawna nierozstrzygnięte (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Irestedt & Ohlson, 2008, Jønsson et al., 2011, Zuccon & Ericson, 2012, Aggerbeck et al., 2014, Barker, 2014 i Selvatti et al., 2015, Gibb et al., 2015). Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) wskazują, iż Eupetida i Petroicida to taksony siostrzane; wcześniejsze badania wskazywały, iż stanowią one kolejne odgałęzienia (w różnej kolejności) u podstawy Passerides (zob. m.in. Barker et al., 2004, Beresford et al., 2005, Jønsson et al., 2007, 2011, Irestedt & Ohlson, 2008, Zuccon & Ericson, 2012, Ericson et al., 2014, Claramunt & Cracraft, 2015).

Parvorder: CNEMOPHILIDA

Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) wskazują, iż Cnemophilida stanowi takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli infrarzędu Passerides.

Rodzina: CNEMOPHILIDAE Bock, 1963 - PŁATKONOSY - SATINBIRDS

Wersja: 2017-03-24
2 rodzaje, 3 gatunki
Systematyka: Płatkonosy były dawniej włączane do rodziny cudowronek (Paradisaeidae) (np. Frith & Frith, 2009), lecz zob. Cracraft & Feinstein (2000), Barker et al. (2004), Zuccon & Ericson (2008) i Aggerbeck et al. (2014).

Rodzaj: Cnemophilus De Vis, 1890 (m.)

Rodzaj: Loboparadisea Rothschild, 1896 (f.)


Parvorder: MELANOCHARITIDA

Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) wskazują, iż Melanocharitida stanowi takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli infrarzędu Passerides.

Rodzina: MELANOCHARITIDAE Coates, 1990 - JAGODZIAKI - BERRYPECKERS

Wersja: 2017-03-24
4 rodzaje, 10 gatunków
Systematyka: Pokrewieństwo w obrębie rodziny słabo zbadane. Rodzaje Melanocharis i Rhamphocharis dawniej były umieszczane w rodzinie kwiatówek (Dicaeidae), a Oedistoma i Toxorhamphus w rodzinie miodojadów (Meliphagidae), lecz zob. Sibley & Monroe (1990) i Barker et al. (2004). Schodde & Christidis (2014) ostatnio zaproponowali umieszczenie rodzajów Oedistoma i Toxorhamphus w osobnych (nowych) podrodzinach - odpowiednio - Oedistomatinae i Toxorhamphinae, lecz zob. Cracraft (2014).

Rodzaj: Melanocharis Sclater,PL, 1858 (f.)

Rodzaj: Rhamphocharis Salvadori, 1876 (f.)

Rodzaj: Oedistoma Salvadori, 1876 (n.)

Rodzaj: Toxorhamphus Stresemann, 1914 (m.)


Parvorder: CALLAEIDA

Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) wskazują, iż Callaeida stanowi takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli infrarzędu Passerides.

Rodzina: CALLAEIDAE Sundevall, 1836 - KORALNIKI - WATTLEBIRDS

Wersja: 2017-03-24
3 rodzaje (w tym 1 wymarły), 5 gatunków (w tym 1 wymarły)
Systematyka: Rodzina najbliżej spokrewniona z miodnikami (Notiomystidae) (Ewen et al., 2006, Driskell et al., 2007, Zuccon & Ericson, 2012, Gibb et al., 2015).

Rodzaj: Callaeas Forster,JR, 1788 (m.)

Rodzaj: Philesturnus Geoffroy Saint-Hilaire,I, 1832 (m.)

Rodzaj: Heteralocha Cabanis, 1851 (f.)


Rodzina: NOTIOMYSTIDAE Driskell, Christidis, Gill, Boles, Barker & Longmore, 2007 - MIODNIKI - STITCHBIRD

Wersja: 2017-03-24
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina najbliżej spokrewniona z koralnikami (Callaeidae) (Ewen et al., 2006, Driskell et al., 2007, Zuccon & Ericson, 2012, Gibb et al., 2015). Miodniki były do niedawna włączane do rodziny miodojadów (Meliphagidae).

Rodzaj: Notiomystis Richmond, 1908 (f.)


Parvorder: EUPETIDA

Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż Eupetida są najbliżej spokrewnione z Petroicida i oba stanowią takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli infrarzędu Passerides.

Rodzina: EUPETIDAE Bonaparte, 1850 - DŁUGOBIEGOWATE - ROCKFOWL, ROCKJUMPER AND RAIL-BABBLER

Wersja: 2017-03-24
3 rodzaje, 4 gatunki
Systematyka: Nowo zdefiniowana rodzina na podstawie badań Jønsson et al. (2007, 2011). Fjeldså et al. (2015) sugerują, iż wyróżniane podrodziny powinny zostać podniesione do rangi rodzin. Rodzaj Picathartes jest często umieszczany w osobnej rodzinie - Picathartidae Lowe,PR, 1928 (np. Thompson, 2007), a rodzaj Chaetops w rodzinie tymaliowatych (Timaliidae) (np. Collar & Robson, 2007). Dawniej do długobiegów zaliczano również rodzaje Andropadus, Psophodes i Ptilorrhoa (np. w Dickinson, 2003).

Podrodzina: PICATHARTINAE Lowe,PR, 1928 - SĘPOWRONKI - ROCKFOWL

Rodzaj: Picathartes Lesson, 1828 (m.)

Podrodzina: CHAETOPINAE Fjeldså, Ericson, Johansson & Zuccon, 2015 - SKAŁOSKOCZKI - ROCKJUMPER

Rodzaj: Chaetops Swainson, 1832 (m.)

Podrodzina: EUPETINAE Bonaparte, 1850 - DŁUGOBIEGI - RAIL-BABBLER

Rodzaj: Eupetes Temminck, 1831 (m.)


Parvorder: PETROICIDA

Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż Petroicida są najbliżej spokrewnione z Eupetida i oba stanowią takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli infrarzędu Passerides.

Rodzina: PETROICIDAE Mathews, 1919-20 - SKALINKOWATE - AUSTRALASIAN ROBINS

Wersja: 2017-03-24
6 podrodzin, 19 rodzajów, 49 gatunków
Systematyka: Porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje, gatunki) bazuje na Christidis et al. (2011, 2012) i Loynes et al. (2009, 2011); zob. też Norman et al. (2009a).

Podrodzina: AMALOCICHLINAE Christidis, Irestedt, Rowe, Boles & Norman, 2012 - PIECHOTKI

Rodzaj: Amalocichla De Vis, 1892 (f.)

Podrodzina: PACHYCEPHALOPSINAE Christidis, Irestedt, Rowe, Boles & Norman, 2012 - GWIZDÓWKI

Rodzaj: Pachycephalopsis Salvadori, 1879 (f.)

Podrodzina: PETROICINAE Mathews, 1919-20 - SKALINKI

Rodzaj: Eugerygone Finsch, 1901 (f.)

Rodzaj: Petroica Swainson, 1830 (f.)

Podrodzina: MICROECINAE Loynes, Joseph & Keogh, 2011 - MUCHÓWECZKI

Rodzaj: Kempiella Mathews, 1913 (f.)

Rodzaj: Devioeca Mathews, 1925 (f.)

Rodzaj: Cryptomicroeca Christidis, Irestedt, Rowe, Boles & Norman,JA, 2012 (f.)

Rodzaj: Monachella Salvadori, 1874 (f.)

Rodzaj: Microeca Gould, 1841 (f.)

Podrodzina: DRYMODINAE Schodde & Mason, 1999 - KRZAKORY

Rodzaj: Drymodes Gould, 1841 (f.)

Podrodzina: EOPSALTRIINAE Mathews, 1946 - GWIZDACZE

Rodzaj: Plesiodryas Mathews, 1920 (f.)

Rodzaj: Poecilodryas Gould, 1865 (f.)

Rodzaj: Heteromyias Sharpe, 1879 (m.)

Rodzaj: Gennaeodryas Mathews, 1920 (f.)

Rodzaj: Eopsaltria Swainson, 1832 (f.)

Rodzaj: Quoyornis Mathews, 1912 (m.)

Rodzaj: Tregellasia Mathews, 1912 (f.)

Rodzaj: Melanodryas Gould, 1865 (f.)

Rodzaj: Peneothello Mathews, 1920 (f.)


Parvorder: SYLVIIDA

Badania na poziomie genomów (Prum et al., 2015, Moyle et al., 2016) wskazują, iż Sylviida stanowi takson siostrzany w stosunku do (Muscicapida + Passerida); pokrewieństwo to było do niedawna nierozstrzygnięte. Moyle et al. (2016) sugerują, iż Sylviida składa się z następujących sukcesywnych odgałęzień: (1) Hyliotidae + Stenostiridae; (2) Paroidea (Paridae, Remizidae); (3) Alaudoidea (Alaudidae, Panuridae); (4) Nicatoridae; (5) Macrosphenidae; (6) Cisticolidae; (7) Locustelloidea (Locustellidae, Donacobiidae, Bernieridae), Acrocephalidae, Pnoepygidae i Hirundinidae - grupa taksonów, których wzajemne pokrewieństwo i pokrewieństwo w stosunku do innych przedstawicieli Sylviida jest niejasne; (8) Aegithaloidea (Phylloscopidae, Hyliidae, Aegithalidae, Scotocercidae); (9) Pycnonotidae + Sylvioidea (Sylviidae, Zosteropidae, Timaliidae, Pellorneidae, Leiothrichidae). Pokrewieństwo w obrębie Sylviida (za wyjątkiem rodzin zgrupowanych w nadrodzinach) było do niedawna w znacznym stopniu niejasne (zob. m.in. Barker et al., 2002, 2004, Beresford et al., 2005, Alström et al., 2006, Fuchs et al., 2006a, 2009, Johansson et al., 2008a, Treplin et al., 2008, Gelang et al., 2009, Fregin et al., 2012, Alström et al., 2014; zob. także przegląd badań w Alström et al., 2013a). Przynależność nadrodziny Paroidea do Sylviida jest często kwestionowana (zob. Alström et al., 2006, Fregin et al., 2012), lecz zob. Treplin et al. (2008), Alström et al. (2014) i Moyle et al. (2016).

Rodzina: HYLIOTIDAE Fjeldså, 2014 - AKSAMITNIKI - HYLIOTAS

Wersja: 2017-03-24
1 rodzaj, 3 gatunki
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż aksamitniki są najbliżej spokrewnione z owadówkami (Stenostiridae) i razem z nimi tworzą takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida; zob. również wcześniejsze badania Fuchs et al. (2006a, 2009), Johansson et al. (2008a), Alström et al. (2014), Barker (2014) i Selvatti et al. (2015). Aksamitniki były do niedawna włączane do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Bairlein et al., 2006).

Rodzaj: Hyliota Swainson, 1837 (f.)


Rodzina: STENOSTIRIDAE Fuchs, Pasquet, Couloux, Fjeldså & Bowie, 2009 - OWADÓWKI - FAIRY-FLYCATCHER AND CRESTED-FLYCATCHERS

Wersja: 2017-03-24
4 rodzaje, 9 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż owadówki są najbliżej spokrewnione z aksamitnikami (Hyliotidae) i razem z nimi tworzą takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida. Nowo zdefiniowana rodzina na podstawie badań Fuchs et al. (2009) i Nguembock et al. (2008b); zob. również Barker et al. (2004), Beresford et al. (2005) i Johansson et al. (2008a). Owadówki składają się z rodzajów umieszczanych do niedawna w różnych rodzinach: Chelidorhynx - w wachlarzówkowatych (Rhipiduridae) (np. Boles, 2006), Stenostira - pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Bairlein et al., 2006), Culicicapa - muchołówkowatych (Muscicapidae) (np. Taylor & Clement, 2006) i Elminia - monarkach (Monarchidae) (np. Coates et al., 2006).

Rodzaj: Stenostira Cabanis & Bonaparte, 1850 (f.)

Rodzaj: Chelidorhynx Blyth, 1843 (m.)

Rodzaj: Culicicapa Swinhoe, 1871 (f.)

Rodzaj: Elminia Bonaparte, 1854 (f.)


Nadrodzina: PAROIDEA Vigors, 1825

Takson składający się z 2 blisko spokrewnionych rodzin (Paridae, Remizidae) (zob. m.in. Barker et al., 2004, Johansson et al., 2008); sugerowane wcześniejsze bliższe pokrewieństwo z owadówkami (Stenostiridae) (Barker et al., 2004, Fregin et al., 2012, Claramunt & Cracraft, 2015) nie zostało potwierdzone (Moyle et al., 2016). Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż nadrodzina ta stanowi takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida.

Rodzina: PARIDAE Vigors, 1825 - SIKORY - TITS, CHICKADEES

Wersja: 2017-03-24
14 rodzajów, 59 gatunków
Systematyka: Rodzina blisko spokrewniona z remizami (Remizidae) (zob. m.in. Barker et al., 2004). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Johansson et al. (2013); zob. również James et al. (2003), Gill et al. (2005), Martens et al. (2006) i Tietze & Borthakur (2012). Rodzaj Pseudopodoces był do niedawna umieszczany w rodzinie krukowatych (Corvidae) (np. Sibley & Monroe, 1990), natomiast rodzaj Cephalopyrus w rodzinie remizów (Remizidae).

Rodzaj: Cephalopyrus Bonaparte, 1854 (m.)

Rodzaj: Sylviparus Burton,E, 1836 (m.)

Rodzaj: Melanochlora Lesson, 1839 (f.)

Rodzaj: Pardaliparus Selys-Longchamps, 1884 (m.)

Rodzaj: Periparus Selys-Longchamps, 1884 (m.)

Rodzaj: Baeolophus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Lophophanes Kaup, 1829 (m.)

Rodzaj: Sittiparus Selys-Longchamps, 1884 (m.)

Rodzaj: Poecile Kaup, 1829 (m.)

Rodzaj: Cyanistes Kaup, 1829 (m.)

Rodzaj: Pseudopodoces Sarudny & von Loudon, 1902 (m.)

Rodzaj: Parus Linnaeus, 1758 (m.)

Rodzaj: Machlolophus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Melaniparus Bonaparte, 1850 (m.)


Rodzina: REMIZIDAE Olphe-Galliard, 1891 - REMIZY - PENDULINE TITS

Wersja: 2017-08-22
3 rodzaje, 10 gatunków
Systematyka: Rodzina blisko spokrewniona z sikorami (Paridae) (zob. m.in. Barker et al., 2004). Pokrewieństwo w obrębie rodziny stosunkowo słabo zbadane. Często umieszczany wśród remizów rodzaj Cephalopyrus okazał się być bliżej spokrewniony z sikorami (Paridae) (zob. Tietze & Borthakur, 2012). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Remiz za Barani-Beiranvand et al. (2017).

Rodzaj: Remiz Jarocki, 1819 (m.)

Rodzaj: Anthoscopus Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaj: Auriparus Baird,SF, 1864 (m.)


Nadrodzina: ALAUDOIDEA Vigors, 1825

Takson składający się z dwóch blisko spokrewnionych rodzin (Panuridae, Alaudidae) (zob. m.in. Ericson & Johansson, 2003, Alström et al., 2006, Johansson et al., 2008, Fregin et al., 2012, Alström et al., 2014). Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż nadrodzina ta stanowi takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida.

Rodzina: ALAUDIDAE Vigors, 1825 - SKOWRONKI - LARKS

Wersja: 2017-03-24
21 rodzajów, 94 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Alström et al. (2013b). Rodzaj Calandrella wymaga rewizji taksonomicznej (zob. Stervander et al., 2016). Systematyka szeregu gatunków wymaga dalszych badań (zob. de Juana et al., 2004).

Rodzaj: Alaemon Keyserling & Blasius,JH, 1840 (m.)

Rodzaj: Chersomanes Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Ammomanopsis Bianchi, 1905 (f.)

Rodzaj: Certhilauda Swainson, 1827 (f.)

Rodzaj: Pinarocorys Shelley, 1902 (f.)

Rodzaj: Ramphocoris Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Ammomanes Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Eremopterix Kaup, 1836 (m.)

Rodzaj: Calendulauda Blyth, 1855 (f.)

Rodzaj: Heteromirafra Grant,CHB, 1913 (f.)

Rodzaj: Mirafra Horsfield, 1821 (f.)

Rodzaj: Chersophilus Sharpe, 1890 (m.)

Rodzaj: Eremalauda Sclater,WL, 1926 (f.)

Rodzaj: Alaudala Horsfield & Moore,F, 1856 (f.)

Rodzaj: Melanocorypha Boie, 1828 (f.)

Rodzaj: Calandrella Kaup, 1829 (f.)

Rodzaj: Eremophila Boie, 1828 (f.)

Rodzaj: Lullula Kaup, 1829 (f.)

Rodzaj: Spizocorys Sundevall, 1872 (f.)

Rodzaj: Alauda Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Galerida Boie, 1828 (f.)


Rodzina: PANURIDAE des Murs, 1860 - WĄSATKI - BEARDED REEDLING

Wersja: 2017-03-25
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Monotypowa rodzina do niedawna często umieszczana w rodzinie tymaliowatych (Timaliidae) (np. Dickinson, 2003) lub ogoniatek (Paradoxornithidae Horsfield & Moore, 1854) (np. Robson, 2007).

Rodzaj: Panurus Koch, 1816 (m.)


Rodzina: NICATORIDAE Cracraft, Beresford & Barker, 2014 - NIKATORY - NICATORS

Wersja: 2017-03-25
1 rodzaj, 3 gatunki
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż nikatory stanowią takson siostrzany do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida; zob. również wcześniejsze badania Beresford et al. (2005), Johansson et al. (2008), Fuchs et al. (2009), Fregin et al. (2012), Alström et al. (2014) i Selvatti et al. (2015). Fregin et al. (2012) i Claramunt & Cracraft (2015) sugerują bliższe pokrewieństwo nikatorów z nadrodziną Alaudoidea, lecz zob. Moyle et al. (2016). Nikatory były dawniej włączane do bilbili (Pycnonotidae) (np. Sibley & Monroe, 1990, Fishpool & Tobias, 2005).

Rodzaj: Nicator Hartlaub & Finsch, 1870 (m.)


Rodzina: MACROSPHENIDAE Fregin, Haase, Olsson & Alström, 2012 - KRÓTKOSTERKI - CROMBECS, LONGBILLS AND ALLIES

Wersja: 2017-08-22
6 rodzajów, 18 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż krótkosterki stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida. Rodzina ostatnio wyodrębniona z rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (zob. Beresford et al., 2005, Alström et al., 2006, Johansson et al., 2008, Fregin et al., 2012); potrzeba dalszych badań dla określenia pokrewieństwa w obrębie rodziny. Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Sylvietta za Huntley & Voelker (2017).

Rodzaj: Sylvietta Lafresnaye, 1839 (f.)

Rodzaj: Cryptillas Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Achaetops Roberts, 1922 (m.)

Rodzaj: Sphenoeacus Strickland, 1841 (m.)

Rodzaj: Melocichla Hartlaub, 1857 (f.)

Rodzaj: Macrosphenus Cassin, 1859 (m.)


Rodzina: CISTICOLIDAE Sundevall, 1872 - CHWASTÓWKOWATE - CISTICOLAS

Wersja: 2017-03-25
4 podrodziny, 27 rodzajów, 139 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż chwastówkowate stanowią takson siostrzany w stosunku do wszystkich kolejnych przedstawicieli Sylviida. Chwastówkowate były dawniej włączane do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae), lecz zob. m.in. Alström et al. (2006), Johansson et al. (2008) i Fregin et al. (2012). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na Olsson et al. (2013); zob. też Nguembock et al. (2007, 2008b, 2012). Rodzaj Laticilla, tradycyjnie włączany do rodzaju Prinia (P. burnesii, P. cinerascens), okazał się być przedstawicielem rodziny dżunglaków (Pellorneidae) (Olsson et al., 2013). Rodzaj Micromacronus był do niedawna umieszczany w rodzinie tymaliowatych (Timaliidae), lecz zob. Oliveros et al. (2012) i Olsson et al. (2013). Rodzaj Rhopophilus (czasami umieszczany w rodzinie chwastówkowatych) został przeniesiony do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (zob. Alström et al., 2006). Pozycja systematyczna rodzaju Graueria niejasna. Nguembock et al. (2012) sugerują, iż obecnie zdefiniowany rodzaj Camaroptera nie jest monofiletyczny; potrzeba dalszych badań. Systematyka szeregu gatunków niejasna (zob. Ryan et al., 2006, Eaton et al., 2016).

Podrodzina: NEOMIXINAE Olsson, Irestedt, Sangster, Ericson & Alström, 2013 - MALGASIKI

Rodzaj: Neomixis Sharpe, 1881 (f.)

Podrodzina: EREMOMELINAE Sharpe, 1883 - POPIELATKI

Rodzaj: Eremomela Sundevall, 1850 (f.)

Rodzaj: Drymocichla Hartlaub, 1881 (f.)

Rodzaj: Schistolais Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Urolais Alexander, 1903 (m.)

Rodzaj: Artisornis Friedmann, 1928 (m.)

Rodzaj: Oreolais Nguembock, Fjeldså, Couloux, Cruaud & Pasquet, 2008 (m.)

Rodzaj: Oreophilais Clancey, 1991 (m.)

Rodzaj: Phragmacia Brooke & Dean, 1990 (f.)

Rodzaj: Apalis Swainson, 1833 (f.)

Rodzaj: Phyllolais Hartlaub, 1881 (f.)

Rodzaj: Spiloptila Sundevall, 1872 (f.)

Rodzaj: Poliolais Alexander, 1903 (m.)

Rodzaj: Calamonastes Sharpe, 1883 (m.)

Rodzaj: Camaroptera Sundevall, 1850 (f.)

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Micromacronus Amadon, 1962 (m.)

Rodzaj: Graueria Hartert,E, 1908 (f.)

Podrodzina: CISTICOLINAE Sundevall, 1872 - CHWASTÓWKI

Rodzaj: Scepomycter Grant,CHB & Mackworth-Praed, 1941 (m.)

Rodzaj: Euryptila Sharpe, 1883 (f.)

Rodzaj: Incana Lynes, 1930 (f.)

Rodzaj: Malcorus Smith,A, 1829 (m.)

Rodzaj: Hypergerus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Eminia Hartlaub, 1881 (f.)

Rodzaj: Cisticola Kaup, 1829 (m.)

Rodzaj: Bathmocercus Reichenow, 1895 (m.)

Podrodzina: PRINIINAE Roberts, 1922 - PRINIE

Rodzaj: Prinia Horsfield, 1821 (f.)

Rodzaj: Orthotomus Horsfield, 1821 (m.)


Nadrodzina: LOCUSTELLOIDEA Bonaparte, 1854

Grupa trzech blisko spokrewnionych rodzin (Locustellidae, Donacobiidae, Bernieridae) (zob. Johansson et al., 2008, Irestedt et al., 2011, Fregin et al., 2012, Alström et al., 2014, Moyle et al., 2016). Pokrewieństwo w obrębie nadrodziny, jak również w stosunku do pozostałych przedstawicieli Sylviida wymaga jednak dalszych badań (zon. Moyle et al., 2016).

Rodzina: LOCUSTELLIDAE Bonaparte, 1854 - ŚWIERSZCZAKI - BUSH WARBLERS

Wersja: 2017-03-25
13 rodzajów, 58 gatunków
Systematyka: Świerszczaki były do niedawna umieszczane w rodzinie pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Bairlein et al., 2006), lecz zob. m.in. Alström et al. (2006), Johansson et al. (2008) i Fregin et al. (2012). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na Alström et al. (2011b); zob. też Drovetski et al. (2004) i Oliveros et al. (2012). Rodzaje Robsonius i Malia były do niedawna umieszczane w rodzinie tymaliowatych (Timaliidae), lecz zob. Oliveros et al. (2012). Pozycja systematyczna rodzajów: Amphilais, Megalurulus, Buettikoferella, Chaetornis, Elaphrornis niejasna. Badania Price et al. (2014) potwierdziły przynależność rodzaju Chaetornis do rodziny Locustellidae. Porządek w obrębie grupy Locustella mandelli za Alström et al. (2015b) (zob. również Eaton et al., 2016).

Rodzaj: Locustella Kaup, 1829 (f.)

Rodzaj: Megalurus Horsfield, 1821 (m.)

Rodzaj: Schoenicola Blyth, 1844 (m.)

Rodzaj: Bradypterus Swainson, 1837 (m.)

Rodzaj: Cincloramphus Gould, 1838 (m.)

Rodzaj: Poodytes Cabanis, 1851 (m.)

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Amphilais Parker,SA, 1984 (m.)

Rodzaj: Buettikoferella Stresemann, 1928 (f.)

Rodzaj: Chaetornis Gray,GR, 1848 (f.)

Rodzaj: Elaphrornis Legge, 1879 (m.)

Rodzaj: Malia Schlegel, 1880 (f.)

Rodzaj: Megalurulus Verreaux,J, 1869 (m.)

Rodzaj: Robsonius Collar, 2006 (m.)


Rodzina: DONACOBIIDAE Aleixo & Pacheco, 2006 - MIMIKI - DONACOBIUS

Wersja: 2017-03-25
1 rodzaj, 1 gatunek
Systematyka: Mimiki były do niedawna włączane do rodziny strzyżyków (Troglodytidae) (np. Kroodsma & Brewer, 2005) lub przedrzeźniaczy (Mimidae), lecz zob. m.in. Alström et al. (2006), Johansson et al. (2008) i Fregin et al. (2012).

Rodzaj: Donacobius Swainson, 1831 (m.)


Rodzina: BERNIERIDAE Cibois, David, Gregory & Pasquet, 2010 - MADAGASKARNICZKI - MADAGASCAR WARBLERS

Wersja: 2017-03-25
8 rodzajów, 11 gatunków
Systematyka: Nowo zdefiniowana rodzina składająca się z rodzajów wcześniej włączanych do pokrzewkowatych (Sylviidae) (Cryptosylvicola, Hartertula, Thamnornis, Crossleyia, Randia), tymaliowatych (Timaliidae) (Oxylabes) i bilbili (Pycnonotidae) (Bernieria, Xanthomixis) (zob. Cibois et al., 1999, 2001, 2010, Johansson et al., 2008, Fregin et al., 2012). Pozycja systematyczna rodzaju Randia wymaga badań.

Rodzaj: Oxylabes Sharpe, 1870 (m.)

Rodzaj: Bernieria Pucheran, 1855 (f.)

Rodzaj: Hartertula Stresemann, 1925 (f.)

Rodzaj: Thamnornis Milne-Edwards,A & Grandidier,A, 1882 (m.)

Rodzaj: Xanthomixis Sharpe, 1881 (f.)

Rodzaj: Crossleyia Hartlaub, 1877 (f.)

Rodzaj: Cryptosylvicola Goodman, Langrand & Whitney, 1996 (m.)

Rodzaj: Randia Delacour & Berlioz, 1931 (f.)


Rodzina: ACROCEPHALIDAE Salvin, 1882 - TRZCINIAKI - BRUSH, REED AND SWAMP WARBLERS

Wersja: 2017-03-25
6 rodzajów, 59 gatunków (w tym 6 wymarłych)
Systematyka: Trzciniaki były do niedawna włączane do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Bairlein et al., 2006), lecz zob. m.in. Alström et al. (2006), Johansson et al. (2008) i Fregin et al. (2012). Pokrewieństwo rodziny w stosunku do pozostałych przedstawicieli Sylviida, w tym w stosunku do nadrodziny Locustelloidea i rodziny skąpoogonków (Pnoepygidae), wymaga dalszych badań (zob. Moyle et al., 2016). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Fregin et al. (2009), Cibois et al. (2007, 2011), Fleischer et al. (2007) i Saitoh et al. (2012); zob. też Leisler et al. (1997), Helbig & Seibold (1999) i Arbabi et al. (2014). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Nesillas za Fuchs et al. (2016).

Rodzaj: Nesillas Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Calamonastides Grant,CHB & Mackworth-Praed, 1940 (m.)

Rodzaj: Arundinax Blyth, 1845 (m.) N

Rodzaj: Iduna Keyserling & Blasius,JH, 1840 (f.)

Rodzaj: Hippolais Conrad, 1827 (f.)

Rodzaj: Acrocephalus Naumann,JA & Naumann,JF, 1811 (m.)


Rodzina: PNOEPYGIDAE Gelang, Cibois, Pasquet, Olsson, Alström & Ericson, 2009 - SKĄPOOGONKI - WREN BABBLERS/CUPWINGS

Wersja: 2017-03-25
1 rodzaj, 4 gatunki
Systematyka: Monotypowa rodzina do niedawna włączana do rodziny tymaliowatych (Timaliidae), lecz zob. m.in. Gelang et al. (2009) i Fregin et al. (2012). Pokrewieństwo rodziny w stosunku do pozostałych przedstawicieli Sylviida, w tym w stosunku do nadrodziny Locustelloidea i rodziny trzciniaków (Acrocephalidae), wymaga dalszych badań (zob. Moyle et al., 2016). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju Pnoepyga za Päckert et al. (2013a).

Rodzaj: Pnoepyga Hodgson, 1844 (f.)


Rodzina: HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815 - JASKÓŁKOWATE - SWALLOWS

Wersja: 2017-03-25
2 podrodziny, 20 rodzajów, 84 gatunki
Systematyka: Rodzina o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie w stosunku do pozostałych przedstawicieli Sylviida (zob. m.in. Barker et al., 2004, Alström et al., 2006, Johansson et al., 2008, Treplin et al., 2008, Fregin et al., 2012, Alström et al., 2014, Moyle et al., 2016). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje) bazuje na Sheldon et al. (2005).

Podrodzina: PSEUDOCHELIDONINAE Shelley, 1896 - JASKÓLNIKI

Rodzaj: Pseudochelidon Hartlaub, 1861 (f.)

Podrodzina: HIRUNDININAE Rafinesque, 1815 - JASKÓŁKI

Rodzaj: Cheramoeca Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Pseudhirundo Roberts, 1922 (f.)

Rodzaj: Psalidoprocne Cabanis, 1851 (f.) S

Rodzaj: Delichon Moore,F, 1854 (n.)

Rodzaj: Petrochelidon Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Cecropis Boie, 1826 (f.)

Rodzaj: Hirundo Linnaeus, 1758 (f.)

Rodzaj: Ptyonoprogne Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Neophedina Roberts, 1922 (f.)

Rodzaj: Phedina Bonaparte, 1855 (f.)

Rodzaj: Phedinopsis Wolters, 1971 (f.)

Rodzaj: Riparia Forster,T, 1817 (f.)

Rodzaj: Tachycineta Cabanis, 1851 (f.)

Rodzaj: Progne Boie, 1826 (f.)

Rodzaj: Stelgidopteryx Baird,SF, 1858 (f.)

Rodzaj: Pygochelidon Baird,SF, 1865 (f.)

Rodzaj: Alopochelidon Ridgway, 1903 (f.)

Rodzaj: Atticora Gould, 1842 (f.)

Rodzaj: Orochelidon Ridgway, 1903 (f.)


Nadrodzina: AEGITHALOIDEA Reichenbach, 1849-50

Grupa 4 blisko spokrewnionych rodzin: (Phylloscopidae (Hyliidae (Aegithalidae + Scotocercidae))), siostrzana w stosunku do (Pycnonotidae + Sylvioidea) (Moyle et al., 2016); zob. również Alström et al. (2006), Johansson et al. (2008), Irestedt et al. (2011), Fregin et al. (2012) i Alström et al. (2014).

Rodzina: PHYLLOSCOPIDAE Jerdon, 1863 - ŚWISTUNKI - OLD WORLD LEAF WARBLERS

Wersja: 2017-03-25
4 rodzaje, 77 gatunków
Systematyka: Świstunki były do niedawna włączane do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Dickinson, 2003, Bairlein et al., 2006), lecz zob. m.in. Alström et al. (2006) i Johansson et al. (2008). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Olsson et al. (2004, 2005) i Johansson et al. (2007a); zob. też Martens et al. (2008), Päckert et al. (2009a) i Tietze et al. (2015). Martens (2010) obszernie podsumował obecny stan wiedzy na temat systematyki azjatyckich przedstawicieli rodziny świstunek.

Rodzaj: Rhadina Billberg, 1828 (f.)

Rodzaj: Abrornis Gray,JE & Gray,GR, 1847 (m.)

Rodzaj: Phylloscopus Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Seicercus Swainson, 1837 (m.)


Rodzina: HYLIIDAE Bannerman, 1923 - POKRZEWCZYKI - HYLIAS

Wersja: 2017-03-25
2 rodzaje, 2 gatunki
Systematyka: Pokrzewczyki były do niedawna włączane do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Dickinson, 2003, Bairlein et al., 2006) lub jako genera incertae sedis w skotniczkowatych (Scotocercidae) (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Sefc et al. (2003), Johansson et al. (2008), Fregin et al. (2012) i Selvatti et al. (2015). Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż stanowią one takson siostrzany w stosunku do (Aegithalidae + Scotocercidae).

Rodzaj: Hylia Cassin, 1859 (f.)

Rodzaj: Pholidornis Hartlaub, 1857 (m.)


Rodzina: AEGITHALIDAE Reichenbach, 1849-50 - RANIUSZKI - LONG-TAILED TITS

Wersja: 2017-03-25
3 rodzaje, 10 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż raniuszki stanowią takson siostrzany w stosunku do skotniczkowatych (Scotocercidae). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Johansson et al. (2008), Päckert et al. (2010) i Johansson et al. (2016); zob. też Dai et al. (2010). Rodzaj Leptopoecile dawniej umieszczany był w rodzinie pokrzewkowatych (Sylviidae), lecz zob. Sturmbauer et al. (1998) i Johansson et al. (2008). Systematyka szeregu gatunków z rodzaju Aegithalos jest dyskusyjna (zob. m.in. Eck & Martens, 2006, Päckert et al., 2010, Wang et al., 2014, Song et al., 2016, Johansson et al., 2016).

Rodzaj: Leptopoecile Severtsov, 1873 (m.)

Rodzaj: Psaltriparus Bonaparte, 1850 (m.)

Rodzaj: Aegithalos Hermann, 1804 (m.)


Rodzina: SCOTOCERCIDAE Fregin, Haase, Olsson & Alström, 2012 - SKOTNICZKOWATE - BUSH WARBLERS AND ALLIES

Wersja: 2017-03-25
3 podrodziny, 10 rodzajów, 35 gatunków
Systematyka: Skotniczkowate były do niedawna włączane do rodziny pokrzewkowatych (Sylviidae) (np. Dickinson, 2003, Bairlein et al., 2006), lecz zob. m.in. Alström et al. (2006) i Johansson et al. (2008). Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż rodzina ta stanowi takson siostrzany w stosunku do raniuszków (Aegithalidae). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (podrodziny, rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Alström et al. (2011a) i Fregin et al. (2012); zob. też Alström et al. (2011c) i Irestedt et al. (2011). Rodzaj Erythrocercus był do niedawna umieszczany wśród monarek (Monarchidae) (np. Coates et al., 2006), lecz zob. m.in. Pasquet et al. (2002). Obecnie zdefiniowany rodzaj Cettia prawdopodobnie powinien zostać podzielony na 3 rodzaje, przy czym brakuje nazwy rodzajowej dla C. major.

Podrodzina: ERYTHROCERCINAE Fregin, Haase, Olsson & Alström, 2012 - OLIWECZKI

Rodzaj: Erythrocercus Hartlaub, 1857 (m.)

Podrodzina: SCOTOCERCINAE Fregin, Haase, Olsson & Alström, 2012 - SKOTNICZKI

Rodzaj: Scotocerca Sundevall, 1872 (f.)

Podrodzina: CETTINAE Alström, Olsson & Ericson, 2014 - WIERZBÓWKI

Rodzaj: Tesia Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Cettia Bonaparte, 1834 (f.)

Rodzaj: Hemitesia Chapin, 1948 (f.)

Rodzaj: Urosphena Swinhoe, 1877 (f.)

Rodzaj: Abroscopus Baker,ECS, 1930 (m.)

Rodzaj: Phyllergates Sharpe, 1883 (m.)

Rodzaj: Tickellia Blyth, 1861 (f.)

Rodzaj: Horornis Hodgson, 1845 (m.)


Rodzina: PYCNONOTIDAE Gray,GR, 1840 - BILBILE - BULBULS

Wersja: 2017-09-17
30 rodzajów, 131 gatunków
Systematyka: Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż bilbile stanowią takson siostrzany w stosunku do przedstawicieli nadrodziny Sylvioidea; we wcześniejszych badaniach nie udało się ustalić ich najbliższego pokrewieństwa (zob. m.in. Barker et al., 2004, Alström et al., 2006, Johansson et al., 2008, Treplin et al., 2008, Fregin et al., 2012, Alström et al., 2014). Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na kompilacji wyników badań Moyle & Marks (2006), Johansson et al. (2007b), Oliveros & Moyle (2010), Zuccon & Ericson (2010a) i Dejtaradol et al. (2016), oraz Shakya & Sheldon (2017); zob. również Pasquet et al. (2001). Rodzaj Acritillas wymaga badań filogenetycznych. Dawniej do bilbili zaliczano również rodzaje: Nicator (obecnie umieszczany w osobnej rodzinie - Nicatoridae; zob. m.in. Beresford et al., 2005), Bernieria i Xanthomixis (obecnie umieszczane w osobnej rodzinie - Bernieridae; zob. m.in. Beresford et al., 2005, Johansson et al., 2008), Tylas (obecnie - Vangidae; zob. m.in. Yamagishi et al., 2001), Arcanator (obecnie - Promeropidae; zob. Beresford et al., 2005) i Lioptilus (obecnie Sylvia - Sylviidae; zob. Johansson et al., 2008). Shakya & Sheldon (2017) sugerują, iż obecnie zdefiniowane rodzaje Chlorocichla, Arizelocichla i Pycnonotus nie są monofiletyczne; potrzeba dalszych badań. Badania Zuccon & Ericson (2010a) potwierdziły przynależność rodzaju Neolestes do bilbili. Z rodzaju Pycnonotus być może powinien zostać wyodrębniony kolejny rodzaj - Rubigula Blyth, 1845 (obejmujący gatunki: Pycnonotus cyaniventris, P. erythrophthalmos, P. squamatus, P. melanicterus), zob. Dejtaradol et al. (2016) i Shakya & Sheldon (2017). Badania Dejtaradol et al. (2016) i Shakya & Sheldon (2017) sugerują możliwość włączenia rodzaju Poliolophus do Brachypodius i Euptilotus do Microtarsus. Status gatunkowy Brachypodius nieuwenhuisii niejasny (Williams, 2002, Collar, 2014, Eaton et al., 2016). Porządek systematyczny w obrębie rodzaju: Pycnonotus za Dejtaradol et al. (2016) (przy czym pozycja systematyczna gatunków P. xantholaemus, P. penicillatus i nowo opisanego P. hualon niejasna), Phyllastrephus, Alophoixus i Iole za Shakya & Sheldon (2017).

Rodzaj: Stelgidillas Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Calyptocichla Oberholser, 1905 (f.)

Rodzaj: Andropadus Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Neolestes Cabanis, 1875 (m.)

Rodzaj: Bleda Bonaparte, 1857 (m.)

Rodzaj: Atimastillas Oberholser, 1905 (f.)

Rodzaj: Ixonotus Verreaux,J & Verreaux,E, 1851 (m.)

Rodzaj: Thescelocichla Oberholser, 1905 (f.)

Rodzaj: Baeopogon Heine,F,Sr., 1860 (m.)

Rodzaj: Chlorocichla Sharpe, 1882 (f.)

Rodzaj: Arizelocichla Oberholser, 1905 (f.)

Rodzaj: Eurillas Oberholser, 1899 (f.)

Rodzaj: Criniger Temminck, 1820 (m.)

Rodzaj: Phyllastrephus Swainson, 1832 (m.)

Rodzaj: Tricholestes Salvadori, 1874 (m.)

Rodzaj: Setornis Lesson, 1839 (m.)

Rodzaj: Alophoixus Oates,EW, 1889 (m.)

Rodzaj: Iole Blyth, 1844 (f.)

Rodzaj: Hemixos Blyth, 1845 (m.)

Rodzaj: Ixos Temminck, 1825 (m.)

Rodzaj: Hypsipetes Vigors, 1831 (m.)

Rodzaj: Alcurus Blyth, 1843 (m.) S

Rodzaj: Bonapartia Büttikofer, 1896 (f.) S

Rodzaj: Brachypodius Blyth, 1845 (m.)

Rodzaj: Poliolophus Sharpe, 1877 (m.)

Rodzaj: Euptilotus Reichenbach, 1850 (m.)

Rodzaj: Microtarsus Eyton, 1839 (m.)

Rodzaj: Spizixos Blyth, 1845 (m.)

Rodzaj: Pycnonotus Boie, 1826 (m.)

Rodzaj: Acritillas Oberholser, 1905 (f.)


Nadrodzina: SYLVIOIDEA Leach, 1820

Takson obejmujący pięć blisko spokrewnionych rodzin: (Sylviidae (Zosteropidae (Timaliidae (Pellorneidae + Leiothrichidae)))) (zob. m.in. Cibois, 2003, Alström et al., 2006, Gelang et al., 2009, Moyle et al., 2012). Badania Alström et al. (2014) sugerują, iż Leiothrichidae stanowią takson siostrzany w stosunku do (Pellorneidae + Timaliidae); potrzeba dalszych badań. Badania na poziomie genomów (Moyle et al., 2016) sugerują, iż Sylvioidea stanowią takson siostrzany w stosunku do bilbili (Pycnonotidae).

Rodzina: SYLVIIDAE Leach, 1820 - POKRZEWKOWATE - SYLVIA WARBLERS, PARROTBILLS AND ALLIES

Wersja: 2017-05-09
18 rodzajów, 62 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Cibois (2003), Gelang et al. (2009), Voelker & Light (2011), Yeung et al. (2011) i Moyle et al. (2012); zob. również Pasquet et al. (2006), Johansson et al. (2008), Penhallurick & Robson (2009) (z korektą Penhallurick, 2010), Luo et al. (2009a), Voelker et al. (2009) i Liu et al. (2016).

Rodzaj: Sylvia Scopoli, 1769 (f.)

Rodzaj: Curruca Bechstein, 1802 (m.)

Rodzaj: Parophasma Reichenow, 1905 (n.)

Rodzaj: Myzornis Blyth, 1843 (m.)

Rodzaj: Moupinia David & Oustalet, 1877 (f.)

Rodzaj: Lioparus Oates,EW, 1889 (m.)

Rodzaj: Chrysomma Blyth, 1843 (n.)

Rodzaj: Rhopophilus Giglioli & Salvadori, 1870 (m.)

Rodzaj: Fulvetta David & Oustalet, 1877 (f.)

Rodzaj: Chamaea Gambel, 1847 (f.)

Rodzaj: Paradoxornis Gould, 1836 (m.)

Rodzaj: Psittiparus Hellmayr, 1903 (m.)

Rodzaj: Conostoma Hodgson, 1841 (n.)

Rodzaj: Cholornis Verreaux,J, 1871 (m.)

Rodzaj: Neosuthora Hellmayr, 1911 (f.)

Rodzaj: Suthora Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Chleuasicus Blyth, 1845 (m.)

Rodzaj: Sinosuthora Penhallurick & Robson, 2009 (f.)


Rodzina: ZOSTEROPIDAE Bonaparte, 1853 - SZLARNIKI - WHITE-EYES

Wersja: 2017-03-25
12 rodzajów, 121 gatunki (w tym 2 wymarłe)
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na badaniach Gelang et al. (2009) i Moyle et al. (2009b, 2012); zob. również Warren et al. (2006) i Melo et al. (2011). Potrzeba dalszych bardziej kompletnych badań (zob. niepublikowane badania na poziomie genomu Oliveros, 2015). Często umieszczany wśród szlarników rodzaj Hypocryptadius okazał się być przedstawicielem rodziny wróbli (Passeridae) (Fjeldså et al., 2010). Rodzaj Madanga, zwykle umieszczany w rodzinie szlarników, okazał się być przedstawicielem pliszkowatych (Motacillidae) (Alström et al., 2015a). Rodzaj Yuhina (mimo wyodrębnienia rodzaju Staphida) nadal nie jest monofiletyczny - Y. diademata wymaga umieszczenia w nowym rodzaju (zob. Cibois et al., 2002, Zhang et al., 2007, Gelang et al., 2009, Moyle et al., 2009b, 2012, Oliveros, 2015). Badania Moyle et al. (2012) sugerują, iż rodzaj Zosterornis nie jest monofiletyczny, lecz zob. Oliveros (2015). Niepublikowane badania (Oliveros, 2015) sugerują konieczność umieszczenia rodzaju Megazosterops w Heleia. Szereg gatunków z rodzaju Zosterops wymaga rewizji taksonomicznej, np. Z. poliogastrus, Z. abyssinicus, Z. senegalensis (zob. Cox et al., 2014, Habel et al., 2015, Pearson & Turner, 2017).

Rodzaj: Staphida Swinhoe, 1871 (f.) S

Rodzaj: Yuhina Hodgson, 1836 (f.)

Rodzaj: Zosterornis Ogilvie-Grant, 1894 (m.)

Rodzaj: Heleia Hartlaub, 1865 (f.)

Rodzaj: Cleptornis Oustalet, 1889 (m.)

Rodzaj: Sterrhoptilus Oberholser, 1918 (m.)

Rodzaj: Dasycrotapha Tweeddale, 1878 (f.)

Rodzaj: Zosterops Vigors & Horsfield, 1827 (m.)

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Rukia Momiyama, 1922 (f.)

Rodzaj: Megazosterops Stresemann, 1930 (m.)

Rodzaj: Tephrozosterops Stresemann, 1931 (m.)

Rodzaj: Apalopteron Bonaparte, 1854 (n.)


Rodzina: TIMALIIDAE Vigors & Horsfield, 1827 - TYMALIOWATE - SCIMITAR BABBLERS AND ALLIES

Wersja: 2017-03-25
10 rodzajów, 45 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Moyle et al. (2012); zob. też Cibois (2003) i Gelang et al. (2009).

Rodzaj: Spelaeornis David & Oustalet, 1877 (m.)

Rodzaj: Pomatorhinus Horsfield, 1821 (m.)

Rodzaj: Erythrogenys Baker,ECS, 1930 (f.) S

Rodzaj: Stachyris Hodgson, 1844 (f.)

Rodzaj: Dumetia Blyth, 1852 (f.)

Rodzaj: Rhopocichla Oates,EW, 1889 (f.)

Rodzaj: Timalia Horsfield, 1821 (f.)

Rodzaj: Mixornis Blyth, 1842 (m.)

Rodzaj: Macronus Jardine & Selby, 1835 (m.)

Rodzaj: Cyanoderma Salvadori, 1874 (n.)


Rodzina: PELLORNEIDAE Delacour, 1946 - DŻUNGLAKI - SMALLER BABBLERS

Wersja: 2017-09-23
15 rodzajów, 55 gatunki
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje) bazuje na Moyle et al. (2012); zob. też Cibois (2003), Pasquet et al. (2006), Collar & Robson (2007), Gelang et al. (2009) i Luo et al. (2009a). Rodzaj Laticilla, tradycyjnie włączany do rodzaju Prinia w rodzinie chwastówkowatych (Cisticolidae), okazał się być przedstawicielem rodziny dżunglaków (Olsson et al., 2013, Price et al., 2014). Oliveros et al. (2012) sugerują bliskie pokrewieństwo rodzaju Leonardina z rodzajami Vauriella i Heinrichia (Muscicapidae), lecz zob. Dickinson & Christidis (2014). Gatunek Pellorneum albiventre prawdopodobnie powinien zostać umieszczony w osobnym nowym rodzaju (zob. Moyle et al., 2012). Status obecnie zdefiniowanego rodzaju Turdinus niejasny, być może nie jest on monofiletyczny. Badania Renner et al. (w druku) sugerują, iż rodzaj Ptilocichla i gatunek Rimator malacoptilus wymagają rewizji taksonomicznej.

Rodzaj: Malacopteron Eyton, 1839 (n.)

Rodzaj: Gampsorhynchus Blyth, 1844 (m.)

Rodzaj: Schoeniparus Hume, 1874 (m.)

Rodzaj: Laticilla Blyth, 1845 (f.)

Rodzaj: Illadopsis Heine,F,Sr., 1860 (f.)

Rodzaj: Pellorneum Swainson, 1832 (n.)

Rodzaj: Trichastoma Blyth, 1842 (n.)

Rodzaj: Kenopia Gray,GR, 1869 (f.)

Rodzaj: Malacocincla Blyth, 1845 (f.)

Rodzaj: Turdinus Blyth, 1844 (m.)

Rodzaj: Ptilocichla Sharpe, 1877 (f.)

Rodzaj: Napothera Gray,GR, 1842 (f.)

Rodzaj: Rimator Blyth, 1847 (m.)

Rodzaje o bliżej nieokreślonym pokrewieństwie (genera incertae sedis):

Rodzaj: Graminicola Jerdon, 1863 (m.)

Rodzaj: Leonardina Mearns, 1905 (f.)


Rodzina: LEIOTHRICHIDAE Swainson, 1831 - PEKIŃCZYKI - BABBLERS, LAUGHING-THRUSHES AND ALLIES

Wersja: 2017-03-25
22 rodzaje, 125 gatunków
Systematyka: Przyjęty porządek systematyczny w obrębie rodziny (rodzaje, gatunki) bazuje na badaniach Gelang et al. (2009), Luo et al. (2009a,b) i Moyle et al. (2012); zob. również Robin et al. (2017). Pozycja systematyczna rodzaju Laniellus za Robin et al. (2017). Badania Price et al. (2014) sugerują ponowne włączenie rodzaju Chatarrhaea do Turdoides.

Rodzaj: Alcippe Blyth, 1844 (f.)

Rodzaj: Grammatoptila Reichenbach, 1850 (f.)

Rodzaj: Cutia Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Argya Lesson, 1831 (f.)

Rodzaj: Acanthoptila Blyth, 1855 (f.)

Rodzaj: Chatarrhaea Blyth, 1855 (f.)

Rodzaj: Kupeornis Serle, 1949 (m.)

Rodzaj: Phyllanthus Lesson, 1844 (m.)

Rodzaj: Turdoides Cretzschmar, 1826 (f.)

Rodzaj: Garrulax Lesson, 1831 (m.)

Rodzaj: Trochalopteron Blyth, 1843 (n.)

Rodzaj: Montecincla Robin, Vishnudas, Gupta, Rheindt, Hooper, Ramakrishnan & Reddy, 2017 (f.) S

Rodzaj: Heterophasia Blyth, 1842 (f.)

Rodzaj: Leiothrix Swainson, 1832 (f.)

Rodzaj: Leioptila Blyth, 1847 (f.)

Rodzaj: Minla Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Laniellus Swainson, 1832 (m.) N

Rodzaj: Liocichla Swinhoe, 1877 (f.)

Rodzaj: Sibia Hodgson, 1836 (f.)

Rodzaj: Siva Hodgson, 1837 (f.)

Rodzaj: Chrysominla Wolters, 1980 (f.)

Rodzaj: Actinodura Gould, 1836 (f.)Philesturnus rufusater: gatunek ostatnio wyodrębniony z P. carunculatus; zob. Scofield (2009), Gill et al. (2010) i Parker et al. (2014).

Petroica multicolor: wyróżniane grupy podgatunków prawdopodobnie stanowią odrębne gatunki; zob. Kearns et al. (2016) i Pratt & Mittermeier (2016).

Monachella (muelleriana) coultasi: być może osobny gatunek; zob. Mayr & Diamond (2001) i Dutson (2011).

Heteromyias (albispecularis) armiti: takson traktowany wraz z rothschildi, centralis i atricapilla jako osobny gatunek przez Pratt & Beehler (2014) i Beehler & Pratt (2016).

Sittiparus varius: McKay et al. (2014) wyróżniają z S. varius 3 dodatkowe gatunki: S. owstoni, S. olivaceus i S. castaneoventris; lecz prawdopodobnie tylko castaneoventris zasługuje na wyodrębnienie.

Cyanistes teneriffae: wyróżnione 4 grupy podgatunków na podstawie badań Stervander et al. (2015); zob. również Illera et al. (2011), Päckert et al. (2013b) i Gohli et al. (2015).

Remiz coronatus: gatunek często włączany do R. consobrinus (np. przez Eck & Martens, 2006, Dickinson & Christidis, 2014) lub do R. pendulinus (np. w Dickinson, 2003), lecz zob. Sibley & Monroe (1990), Madge (2008), del Hoyo & Collar (2016) i Barani-Beiranvand et al. (2017).

Remiz macronyx: takson często podnoszony do rangi gatunku (np. przez Madge, 2008, Dickinson & Christidis, 2014, del Hoyo & Collar, 2016), lecz zob. Sibley & Monroe (1990), Eck & Martens (2006) i Barani-Beiranvand et al. (2017).

Calandrella dukhunensis: gatunek ostatnio wyodrębniony z C. brachydactyla (Alström et al., 2013, Stervander et al., 2016); split zaakceptowany przez del Hoyo & Collar (2016).

Cisticola guinea: syn. C. dorsti Chappuis & Érard, 1991 (zob. Dowsett-Lemaire et al., 2005).

Cisticola juncidis: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016); zob. również Rasmussen & Anderton (2005) i Beehler & Pratt (2016).

Prinia flaviventris: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Prinia (inornata) blythi: być może osoby gatunek; zob. Eaton et al. (2016).

Locustella castanea: wyróżnione grupy podgatunków traktowane są jako osobne gatunki przez Eaton et al. (2016).

Oxylabes madagascariensis: syn. Hypositta perdita Peters,DS, 1996 (koralodziób krótkopalcowy; Bluntschli's Vanga); zob. Fjeldså et al. (2013).

Arundinax: czasami jest używana nazwa rodzajowa Phragamaticola Jerdon, 1847 (np. Dickinson, 2003), lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Psalidoprocne: badania Barrow et al. (2016) sugerują potrzebę rewizji systematycznej rodzaju; potrzeba jednak dalszych bardziej kompletnych badań.

Abrornis yunnanensis: syn. P. sichuanensis Alström, Olsson & Colston, 1992.

Seicercus (sarasinorum) nesophilus: takson traktowany przez Eaton et al. (2016) jako osobny monotypowy gatunek.

Seicercus maforensis: indonezyjskie grupy podgatunków traktowane są przez Eaton et al. jako 4 (potencjalnie 5) gatunki; pozostałe populacje traktowane są przez Pratt & Beehler (2014) i Beehler & Pratt (2016) jako 3 osobne gatunki; potrzeba dalszych badań.

Seicercus (presbytes) floresianus: takson traktowany przez Eaton et al. (2016) jako osobny monotypowy gatunek. Takson zwykle wymieniany jako floris (Hartert,E, 1898), lecz nazwa ta jest zajęta w rodzaju Seicercus przez S. montis floris (Hartert,E, 1897).

Seicercus muleyitensis: gatunek do niedawna znany pod nazwą Phylloscopus davisoni (Oates, 1889); nazwa ta jest jednak zajęta w rodzaju Seicercus przez Cryptolopha davisoni (Sharpe, 1888).

Aegithalos exilis: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Psaltria Temminck, 1836 (f.) (np. w Sibley & Monroe, 1990, Dickinson & Christidis, 2015), lecz zob. Johansson et al. (2016).

Bleda (notatus) ugandae: badania Huntley & Voelker (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Phyllastrephus leucolepis: badania Collinson et al. (w druku) sugerują, iż takson ten stanowi odmianę barwną gatunku P. icterinus.

Alophoixus ochraceus, A. bres: gatunki wymagające rewizji systematycznej(Fuchs et al., 2015).

Alophoixus ruficrissus: gatunek ostatnio wyodrębniony (wraz z fowleri jako podgatunkiem) z A. ochraceus (Fuchs et al., 2015); split przyjęty przez Eaton et al. (2016).

Alophoixus phaeocephalus: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Iole finschii: gatunek zwykle umieszczany w rodzaju Alophoixus (np. przez Dickinson & Christidis, 2014, del Hoyo & Collar, 2016), lecz zob. Shakya & Sheldon (2017).

Iole charlottae: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków za Eaton et al. (2016) i Manawatthana et al. (2017).

Iole (viridescens) cacharensis: takson podnoszony przez Manawatthana et al. (2017) do rangi gatunku.

Ixos (virescens) sumatranus: takson podnoszony przez Eaton et al. (2016) do rangi gatunku.

Hypsipetes affinis: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Thapsinillas Oberholser, 1905 (f.), lecz zob. Eaton et al. (2016) i Shakya & Sheldon (2017).

Hypsipetes thompsoni: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Cerasophila Bingham, 1900 (f.), lecz zob. Shakya & Sheldon (2017).

Alcurus, Bonapartia: rodzaje wyodrębnione z Pycnonotus za Dejtaradol et al. (2016) i Shakya & Sheldon (2017); pozycja systematyczna gatunku Bonapartia tympanistrigus za Wolters (1977) i Eaton et al. (2016). Potrzeba dalszych badań dla określenia najbliższego pokrewieństwa ww. rodzajów.

Brachypodius atriceps: wyróżnione grupy (monotypowe) podgatunków za Eaton et al. (2016).

Brachypodius nieuwenhuisii: pozycja systematyczna za Williams (2002) i Collar (2014); status gatunkowy wysoce wątpliwy (zob. Eaton et al., 2016).

Pycnonotus (bimaculatus) snouckaerti: Eaton & Collar (2015) sugerują status gatunku dla tego taksonu. Split zaakceptowany przez Eaton et al. (2016).

Pycnonotus goiavier: wyróżnione grupy podgatunków traktowane są jako odrębne gatunki w Eaton et al. (2016).

Pycnonotus (blanfordi) conradi: Garg et al. (2016) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Pycnonotus plumosus: wyróżnione grupy podgatunków traktowane są jako odrębne gatunki w Eaton et al. (2016).

Sylvia nigricapillus: gatunek zwykle umieszczany w odrębnym rodzaju - Lioptilus Bonaparte, 1850 (m.), lecz zob. Johansson et al. (2008) i Moyle et al. (2012).

Curruca ruppeli: często używana jest niepoprawna nazwa gatunkowa rueppelli.

Rhopophilus (pekinensis) albosuperciliaris: badania Leader et al. (2013) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Sinosuthora (brunnea) ricketti: badania Yeung et al. (2011) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Staphida: rodzaj ostatnio wyodrębniony z Yuhina (Cibois et al., 2002, Zhang et al., 2007, Moyle et al., 2009b, 2012); rodzaj zaakceptowany przez Collar & Robson (2007).

Zosterops borbonicus: często Boddaert, 1783 jest wymieniany jako autor tego taksonu (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Dickinson & Cheke (2015).

Zosterops emiliae: gatunek zwykle umieszczany w osobnym monotypowym rodzaju - Chlorocharis Sharpe, 1888 (f.), lecz zob. Moyle et al. (2009b) i Oliveros (2015). Zmiana przyjęta przez Eaton et al. (2016). Wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Zosterops palpebrosus: wyróżnione grupy podgatunków traktowane są jako odrębne gatunki przez Eaton et al. (2016).

Zosterops virens: często używana jest nazwa gatunkowa Z. capensis (np. w Dickinson & Christidis, 2014), lecz zob. Thompson & Taylor (2014).

Zosterops poliogastrus: badania Habel et al. (2015) i Meimberg et al. (2016) sugerują wydzielenie 3-4 dodatkowych gatunków - Z. silvanus, Z. mbuluensis, Z. kikuyuensis i Z. kulalensis; zob. również Cox et al. (2014).

Zosterops atriceps: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków traktowane są jako odrębne gatunki przez Eaton et al. (2016).

Zosterops atrifrons: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Pomatorhinus montanus: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Erythrogenys: syn. Megapomatorhinus Moyle, Andersen, Oliveros, Steinheimer & Reddy, 2012 (m.); zob. Dickinson & Christidis (2014).

Stachyris nigriceps: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Cyanoderma erythropterum: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Cyanoderma rufifrons: syn. Cyanoderma rodolphei (Deignan, 1939) (cierniodziób blady; Deignan's Babbler) - często uznawany za osobny gatunek (np. Sibley & Monroe, 1990, Dickinson, 2003), lecz zob. Collar & Robson (2007). Wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Malacopteron (cinereum) indochinense: takson traktowany przez Eaton et al. (2016) jako odrębny gatunek.

Malacopteron magnirostre: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Pellorneum capistratum: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Trichastoma malaccense: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Malacocincla sepiaria: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Napothera epilepidota: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Rimator danjoui, R. naungmungensis: gatunki często umieszczane w odrębnym rodzaju - Jabouilleia Delacour, 1927 (f.), lecz zob. del Hoyo & Collar (2016) i Renner et al. (w druku). R. naungmungensis często włączany do R. danjoui, lecz del Hoyo & Collar (2016) i Renner et al. (w druku).

Graminicola (bengalensis) striatus: badania Leader et al. (2010) sugerują status gatunku dla tego taksonu.

Alcippe brunneicauda: wyróżnione (monotypowe) grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).

Alcippe morrisonia: gatunek wymagający rewizji systematycznej; zob. Zou et al. (2007) i Song et al. (2009).

Garrulax (canorus) owstoni: Wang,N et al. (2016) sugerują status gatunku, dla tego taksonu.

Laniellus: zwykle używana jest nazwa rodzajowa Crocias Temminck, 1836 (m.) (np. w Dickinson, 2003), lecz zob. Dickinson & Christidis (2014).

Montecincla: nowy rodzaj ostatnio wyodrębniony z Trochalopteron (Robin et al., 2017).

Leiothrix argentauris: wyróżnione grupy podgatunków za Eaton et al. (2016).