Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia dla studentów w ramach projektu badawczego

Stypendia dla studentów w ramach projektu badawczego

Zapraszamy studentów II stopnia do udziału w projekcie badawczym:

Kiedy temperatura powoduje panikę – wpływ optymalnych i stresujących warunków termicznych na fenotypowe i mitochondrialne reakcje u zwierząt ektotermicznych

realizowanym w ramach programu OPUS18 Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Walczyńska (Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii)

 

 

Liczba miejsc: 3

Wysokość stypendium: 1000 zł / miesiąc

Okres pobierania stypendium: 12 miesięcy

Zadania badawcze:

  • Student I – Określenie optymalnych, suboptymalnych i stresowych warunków termicznych dla tempa wzrostu populacji wrotków z gatunku Lecane inermis
  • Student II – Określenie wpływu czasu ekspozycji na stres termiczny i tlenowy na plastyczność fenotypową i dostosowanie wrotków z gatunku Lecane inermis
  • Student III – Określenie wpływu optymalnej i stresowej temperatury oraz hipoksji na potencjał błony mitochondrialnej wrotków z gatunku Lecane inermis, za pomocą metod fluorescencyjnych

WYMAGANIA:

- kandydat musi być studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub

  niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych na terytorium RP, w

  zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych

- podstawowa znajomość biologii, ekologii i statystyki

- podstawy języka angielskiego.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie do 30 września 2020, na adres aleksandra.walczynska@uj.edu.pl :

- CV uwzględniającego dotychczasowe osiągnięcia naukowe i ewentualne wyróżnienia,

- listu motywacyjnego,

- poświadczenia przyjęcia na studia magisterskie

- podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/wynagrodzenia/stypendia).  

 

Wnioski aplikacyjne będą oceniane przez trzyosobową Komisję wytypowaną zgodnie z wymogami Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełni formalnych lub merytorycznych wymogów projektu, rekrutacja zostanie przedłużona.