Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

EnglishNasz udział w krajowych i międzynarodowych projektachGlobal Biodiversity Information Facility (GBIF) to światowa sieć informacji o różnorodności biotycznej, która swą działalnością chce objąć wszystkie istniejące na świecie źródła danych o zasobach biologicznych. Docelowo GBIF ma poprzez internet umożliwić dostęp do informacji zgromadzonej w muzeach przyrodniczych, bibliotekach oraz bankach danych, która dotyczy gatunków.

Polska przystąpiła do GBIF w styczniu 2004 roku tworząc platformę Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego jest w grupie pierwszych polskich członków tej sieci.

Instytut Nauk o Środowisku w ramach uczestnictwa w KSIB udostępnił dane dotyczące rozmieszczenia 165 gatunków ptaków na obszarze Małopolski. Są to dane, które oryginalnie opublikowane zostały w Atlasie ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991 (Walasz i Mielczarek, 1992).Okładka Atlasu ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991

Małopolska zajmuje 1/5 powierzchni Polski (60 198 km2). Znajdujące się w jej granicach krainy geograficzne, takie jak Wyżyna Małopolska, Podkarpacie z doliną Wisły oraz część łańcucha Karpat wpływają na duże zróżnicowanie fizjograficzne tego obszaru. W celu udostępnienia danych ornitologicznych obszar Małopolski podzielony został na sieć 67 pól. Każdemu gatunkowi w bazie przypisane zostały współrzędne geograficzne (WGS83) środka tych kwadratów, w których był on obserwowany w latach 1985-1992.

Rozmiar: 9047 bajtów

W atlasie znaleźć można informacje o występowaniu wielu rzadkich gatunków ptaków, między innymi pomurnika Tichodroma muraria, który w Polsce żyje wyłącznie w Tatrach. W Małopolsce występują również prawie całe polskie populacje ślepowrona Nycticorax nycticorax, głuszca Tetrao urogallus, jarząbka Bonasa bonasia, puszczyka uralskiego Strix uralensis, dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus, żołny Merops apiaster, siwerniaka Anthus spinoletta, pliszki górskiej Motacilla cinerea, pluszcza Cinlus cinclus, płochacza halnego Prunella collaris i drozda obrożnego Turdus torquatus.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta