Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


O mieście

Formy ochrony

Instytucje

Przyroda Krakowa

Mapy


Przyroda Krakowa
Ogniska różnorodności biotycznej / Sikornik

Górujące nad miastem wzgórze Bł. Bronisławy, zwane także Sikornikiem (nazwą tą określa się również las i okolice wzgórza), jest miejscem szczególnym. Roztaczający się stąd wspaniały widok na dolinę Wisły i dalej, na Tatry (widoczne przy dobrej pogodzie), cisza, bliskość przyrody i duch historii przyciągają od lat mieszkańców Krakowa, którzy odbywają tu niedzielne spacery. Niewątpliwą atrakcją jest wspinaczka na usytuowany na wzgórzu Kopiec Kościuszki. Został on usypany w 1823 roku z ziemi przywiezionej z Racławic. W latach 1850-1854 Austriacy otoczyli kopiec fortyfikacjami (Fort Kościuszko), które stały się jednym z przystanków na szlaku Twierdzy Kraków.Okolice Sikornika. Od strony północnej wzgórza porośnięte są lasami grądowymi.
fot. Paweł Kapusta
[+]

Znaczną część Sikornika zajmuje kompleks leśny. Występujące tu zbiorowiska roślinne zalicza się do zarośli grądowych (Tilio-Carpinetum), które pierwotnie porastały większą część obszaru Krakowa. Jest to jeden z cenniejszych i najlepiej zachowanych grądów w mieście, bogaty w gatunki flory i fauny. W jego runie można podziwiać wczesnowiosenne kwiaty m.in: ziarnopłona wiosennego Ranunculus ficaria, zawilca gajowego Anemone nemorosa, miodunkę ćmę Pulmonaria obscura, jaskra kosmatego Ranunculus lanuginosus, kopytnika pospolitego Asarum europaeum czy gwiazdnicę wielkokwiatową Stellaria holostea.Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea.
fot. Aleksandra Pępkowska
[+]

W bezpośrednim sąsiedztwie Sikornika znajduje się największy kompleks leśny Krakowa - Las Wolski, w którym również spotykamy grądy.


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta