Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


O mieście

Formy ochrony

Instytucje

Przyroda Krakowa

Mapy
Instytucje związane z ochroną przyrody

1. Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Ochrony Przyrody
Wojewódzki Konserwator Przyrody: dr Bożena Kotońska

Ul. Basztowa 22
31 - 156 Kraków
tel.: (012) 4223519
fax: (012) 6160481
ssie@malopolska.uw.gov.pl
www.uwoj.krakow.pl

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
os. Zgody 2
31 - 949 Kraków
tel./fax: (012) 644 13 73

3. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Czysta 17/4 (skr. poczt. 110)
31-104 Kraków 45
tel. 0507-330-776
mto@mto.most.org.pl
www.mto.most.org.pl
Przedmiot działań, realizowane projekty:
obserwowanie ptaków, zbieranie informacji o ich rozmieszczeniu i liczebności na terenie Małopolski oraz aktywny udział w ochronie ptaków i ich środowisk, działalność edukacyjna. Ponadto coroczne wycieczki ornitologiczne dla mieszkańców Krakowa oraz prelekcje o ptakach, upowszechniające obserwowanie ptaków w naturze. Projektowanie i realizacja edukacyjnych ścieżek ornitologicznych dla mieszkańców Krakowa. Zimowe akcje dokarmiania ptaków. Tworzenie Kół Ornitologicznych. Obecnie trwają prace nad Atlasem Ptaków Krakowa.

4. Polska Fundacja Ochrony Przyrody "Pro Natura"
ul. Św. Sebastiana 13/11
31-049 KRAKÓW
tel./fax: (012) 4292991

5. Federacja Zielonych - Grupa Krakowska
ul. Czysta 17/4
31-121 KRAKÓW
tel./fax: (012) 6315731
olaf@fz.most.org.pl
Przedmiot działań, realizowane projekty:
agroturystyka, agroekologia, działalność interwencyjna, edukacja, głęboka ekologia, informacja, instrumenty ekonomiczne, konsumeryzm, leśnictwo, oceny oddziaływania inwestycji, ochrona krajobrazu, ochrona powietrza/atmosfery, ochrona środowiska, ochrona środowiska kulturowego, zagospodarowanie odpadów, recykling, polityka ekologiczna, prawa obywatelskie/człowieka, humanitarne traktowanie zwierząt, prawo ochrony środowiska, promocja zdrowia, rolnictwo organiczne, transport, wspieranie działań ekologicznych, zanieczyszczenia powietrza, zdrowa żywność, zdrowie. Udział w kampaniach: "Kraków miastem rowerów", "Miasta dla Rowerów", "10% mniej śmieci w Krakowie", "Menu na następne tysiąclecie".

6. Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska"
ul. Bracka 6/6 31-005 KRAKÓW
tel.: (012) 4225088
fax: (012) 4294725
biuro@epce.org.pl
www.epce.org.pl
Przedmiot działań, realizowane projekty:
agroturystyka, agroekologia, alternatywne źródła energii, różnorodność biologiczna, edukacja, ochrona krajobrazu, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona środowiska kulturowego, prawo ochrony środowiska, gospodarka wodna, społeczna odpowiedzialność biznesu Wspieranie badań naukowych, ekspertyzy, dotacje na działalność ekologiczną. Realizacja programów: Program Otwartych Dotacji; Program Szlak Bursztynowy; Zrównoważony Rozwój Jury Krakowsko-Częstochowskiej; Udział Społeczny w Gospodarowaniu Wodą; Program Czysty Biznes.

7. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 KRAKÓW
tel./fax: (012) 6315730, (012) 6315731, (012) 6315732
biuro@fwie.eco.pl
www.fwie.eco.pl
Przedmiot działań, realizowane projekty:
rolnictwo, różnorodność biologiczna, konsumeryzm, prawo ochrony środowiska, polityka ekologiczna, poszanowanie energii, leśnictwo, ochrona przyrody, działalność wydawnicza, zagospodarowanie odpadów, recykling. Udział w kampanii - Kraków Miastem Rowerów. Publikacje - "Zielone Brygady. Pismo ekologów" (Wydawnictwo Zielone Brygady).

8. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Krakowie
ul. Krakusa 8 pok. 15
30-535 Kraków
tel.: (012) 6560790
fax: (012) 6572372
Przedmiot działań, realizowane projekty:
różnorodność biologiczna, edukacja, leśnictwo, ochrona krajobrazu, ochrona przyrody, ochrona środowiska. Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ocena jakości budowy i utrzymania terenów zieleni miejskiej w Krakowie.

9. Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5
31-959 Kraków
tel.: (012) 442765
fax: (012) 442765
Przedmiot działań, realizowane projekty:
ochrona powietrza, opieka nad zwierzętami, różnorodność biologiczna, konsumeryzm, edukacja, polityka ekologiczna, poszanowanie energii, turystyka, transport, zagospodarowanie odpadów, gospodarka wodna. Udział w kampaniach: "Projekt Miasto-Ogród", "Poznajemy Ogrody Krakowa", "Ekoszlaki Krakowa", "Pnacza dla Krakowa". Inicjator powstania Użytku Ekologicznego "Łąki Nowohuckie".

10. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
al. Słowackiego 17a/408
31-159 KRAKÓW
tel./fax: (012) 4272252
tnrop@poczta.wp.pl
Przedmiot działań, realizowane projekty:
działalność interwencyjna, działalność wydawnicza, edukacja, leśnictwo, ochrona krajobrazu, ochrona przyrody, polityka ekologiczna, prawo ochrony środowiska, szkolenia, turystyka. Kampania w obronie lasu łęgowego w Krakowie i przeciwko wycinaniu drzew nad Wisłą i Rudawą. Działania na rzecz utworzenia użytku ekologicznego "Łęg zwierzyniecki". Inne kampanie: "Pnącza dla Krakowa". "Chrońmy starorzecza", "Zielone Płuca Krakowa", "Na ratunek płazom".

11. Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny
ul. Sławkowska 26a
31-014 KRAKÓW
tel.: (012) 4232047
fax: (012) 4232098
biuro@zgpke.most.org.pl
Przedmiot działań, realizowane projekty:
agroturystyka, agroekologia, alternatywne źródła energii, różnorodność biologiczna, działalność wydawnicza, edukacja, oceny oddziaływania inwestycji, ochrona krajobrazu, ochrona powietrza, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona środowiska kulturowego, zagospodarowanie odpadów, polityka ekologiczna, prawo ochrony środowiska, gospodarka wodna, zanieczyszczenia powietrza, zdrowa żywność, zdrowie. Publikacje: "Biuletyn PKE" - miesięcznik, "Być albo nie być"- kwartalnik. Udział w kampanii "Miasto dla rowerów". Udział przedstawicieli PKE w komisjach sejmowych przygotowujących projekty ustaw.

12. Fundacja - Miejski Park i Ogród Zoologiczny
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
30-232 Kraków
tel.: (012) 4253551
fax: (012) 4252710
zoo@kraknet.pl
www.zoo.fusion-kmb.pl/intro.htm

 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta