Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


Rośliny

Zwierzęta

Krajobraz

Zagrożenia
Galeria - krajobraz


Kapliczka w Skotnikach przyozdobiona polnymi kwiatami, niestety także tymi chronionymi (np. pełnikiem europejskim). W tle łąka kwitnących jaskrów.
[+]  fot. P. Kapusta


Klasztor oo. Kamedułów widziany od strony Bielan. Południowe, odsłonięte stoki poniżej są idealnym miejscem dla rozwoju muraw i zarośli kserotermicznych.
[+]  fot. P. Kapusta


Klasztor oo. Kamedułów, położony na wzgórzu i widoczny z daleka, jest jedną z wizytówek Krakowa. Warto wybrać się na spacer jednym z licznych szlaków turystycznych krzyżujących się na Polanie Pod Dębiną obok murów klasztoru, by podziwiać przyrodę Lasu Wolskiego.
[+]  fot. P. Kapusta


Wiosenna łąka z jaskrem i firletką okalająca stadninę koni. Okolice góry Winnicy.
[+]  fot. P. Kapusta


Zakrzówek - zbiornik wodny w starym wyrobisku wapienia. Jedno z ładniejszych pod względem krajobrazowym miejsc w Krakowie.
[+]  fot. A. Pępkowska


Zakrzówek
[+]  fot. A. Pępkowska


Zakrzówek
[+]  fot. A. Pępkowska


Zakrzówek
[+]  fot. P. Kapusta


Zakrzówek
[+]  fot. P. Kapusta


Zakrzówek - położone powyżej dawnego wyrobiska, zarastające trzciną i pałką wodną oczka wodne.
[+]  fot. P. Kapusta


Pałka wodna na terenie Zakrzówka.
[+]  fot. P. Kapusta


Zakrzówek - zarastające oczka wodne w krajobrazie zimowym.
[+]  fot. P. Kapusta


Zaschły wrotycz - łąki w okolicach Zakrzówka.
[+]  fot. P. Kapusta


Dolina Prądnika - naturalnie meandrująca rzeka na obszarze miasta, dolina porośnięta lasem stanowiącym siedlisko wielu interesujących gatunków ptaków.
[+]  fot. A. Pępkowska


Widok na Wawel z kamieniołomu w Zakrzówku.
[+]  fot. A. Pępkowska


Kompleks oczek wodnych przy ulicy Geologów.
[+]  fot. A. Pępkowska


Las w Soboniewicach.
[+]  fot. A. Pępkowska


Dolina Wisły - widok z wyspy Przewóz.
[+]  fot. A. Pępkowska


Lasek grabowy w Baryczy.
[+]  fot. A. Pępkowska


Lasek Mogilski.
[+]  fot. A. Pępkowska


Las w Łęgu.
[+]  fot. A. Pępkowska


Kamieniołom Liban - nieczynne wyrobisko wapienia o dużych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Kamieniołom znajduje się na obszarze Krzemionek i wraz z Kopcem Krakusa, Wzgórzem Lasoty, terenami otaczającymi Siedzibę Telewizji Kraków, Stawem Płaszowskim oraz Rezerwatem Bonarka stanowi jedną z cenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym część Krakowa.
[+]  fot. A. Pępkowska


Park Leśny w Witkowicach.
[+]  fot. A. Pępkowska


Planty
[+]  fot. A. Pępkowska


Las łęgowy nad Wisłą pomiędzy Salwatorem a Przegorzałami - największy w granicach miasta płat lasu łęgowego o charakterze naturalnym.
[+]  fot. A. Pępkowska


Dolina Wisły - widok z Lasku Mogilskiego.
[+]  fot. A. Pępkowska


Park Bednarskiego.
[+]  fot. A. Pępkowska


Park Leśny w Witkowicach.
[+]  fot. A. Pępkowska


Dolina Dłubni.
[+]  fot. A. Pępkowska


Park Leśny w Witkowicach.
[+]  fot. A. Pępkowska


Park Leśny w Witkowicach.
[+]  fot. A. Pępkowska


Dolina Wisły.
[+]  fot. A. Pępkowska


Widok na Górę Pychowicką od strony łąk w Kostrzu.
[+]  fot. J. Weiner


Sukcesja łąk - w wyniku braku użytkowania półnaturalne zbiorowiska roślinne, jakimi są łąki podlegają procesowi sukcesji - zarastaniu przez krzewy i drzewa (łąki w Kostrzu).
[+]  fot. J. Weiner


Las na Górze Pychowickiej - wtórnie nasadzony las na siedlisku grądu.
[+]  fot. A. Pępkowska


Kompleks łąk w Kostrzu - widok w kierunku Beskidów.
[+]  fot. J. Weiner


Kompleks łąk w Kostrzu - Łąki Królówki, aspekt z jaskrem, rdestem i firletką.
[+]  fot. J. Weiner


Widok na klasztor oo. Kamedułów w Bielanach - z łąk w Kostrzu.
[+]  fot. J. Weiner


Kompleks łąk w Kostrzu - widok w kierunku III Kampusu UJ.
[+]  fot. J. Weiner


Ostoja płazów na terenie kompleksu łąk w Kostrzu - sztuczny zbiornik wodny powstały w starym wyrobisku.
[+]  fot. A. Pępkowska


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta