Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


Spis literatury

Strony www
Strony www

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk o Środowisku UJ

Centrum doskonałości Unii Europejskiej IBAES / tu znajdziesz informacje o innych projektach IBAES

Magiczny Kraków / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Magiczny Kraków / ekologia w Krakowie

Global Biodiversity Information Facility / oficjalna strona GBIF - światowej sieci informacji o różnorodności biotyczej

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności / oficjalna strona KSIB

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Nature Conservation in Southend / strona organizacji zajmującej się ochroną przyrody w Southend, piątym co do wielkości mieście Wielkiej Brytanii; organizacja ta między innymi zarządza terenami chronionymi w mieście.

The London Wildlife Trust / "dzika" przyroda w stolicy Wielkiej Brytanii; organizacja zajmuje się ochroną gatunków, zarządzaniem terenami chronionymi, prowadzi także działalność edukacyjną

Communicating Urban Growth and Green / jak pogodzić proces urbanizacji z działaniami na rzecz zachowania terenów zielonych w miastach

Selsey Action for Wildlife / plan ochrony różnorodności biologicznej w Salsey

London Biodiversity Partnership / znajdziesz tu mapy ze stwierdzeniami występowania wielu gatunków zwierząt i roślin na terenie Londynu, bazy danych dotyczące typowych siedlisk i gatunków występujących na terenie miasta, ich status ochronny, zagrożenia, itp.


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta