Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


O mieście

Formy ochrony

Instytucje

Przyroda Krakowa

Mapy
Mapy Krakowa

Obszary chronione na terenie miasta

Główne kategorie użytkowania terenu

Sieć głównych dróg

Ogniska różnorodności biotycznej

Rzeki i zbiorniki wodne

Murawy kserotermiczne


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta