Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

EnglishPrzyroda Krakowa i jej ochronaKraków jest miastem wciąż bogatym w zasoby przyrody ożywionej. W jego granicach spotykamy dużą różnorodność naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, będącą odbiciem jego położenia geograficznego. Ze zbiorowiskami tymi związane jest bogactwo występujących tu gatunków roślin i zwierząt, z których wiele objętych jest ochrona prawną, rzadkich czy nawet zagrożonych w skali nie tylko Polski ale i Europy.

W Zakładzie Ekologii Ekosystemów Instytutu Nauk o Środowisku UJ realizowany jest projekt Protection of urban biodiversity hot-spots, w skrócie biodiverCity (od angielskich słów: biodiversity - różnorodność biotyczna i city - miasto), którego celem jest wytypowanie obszarów na terenie miasta, które powinny zostać objęte ochroną oraz stworzenie wytycznych do planowania zagospodarowania miasta, które pozwoli na zachowanie jak największego bogactwa gatunkowego w jego granicach. Naszym zadaniem jest skierowanie uwagi na najwartościowsze ze względów przyrodniczych obszary w Krakowie, rozpoznanie ich walorów oraz walorów ich otoczenia. Wyniki tego typu badań pomogą w opracowaniu optymalnego programu ochrony i użytkowania terenów miejskich. Ponadto w ramach projektu powstanie baza danych o różnorodności gatunkowej Krakowa obejmująca cztery grupy taksonomiczne: ptaki, gady, płazy oraz motyle dzienne. Na podstawie informacji dotyczących awifauny opublikowany zostanie Atlas Ptaków Krakowa.

Projekt jest jednym z projektów prowadzonych w naszym instytucie w ramach Centrum Doskonałości Unii Europejskiej IBAES, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta