Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


O mieście

Formy ochrony

Instytucje

Przyroda Krakowa

Mapy
Przyroda Krakowa

Zapraszamy do lektury naszych artykułów i opracowań:

Ogniska różnorodności biotycznej / W Krakowie znajduje się wiele miejsc o cennych walorach przyrodniczych. Niektóre z nich mogą mieć duże znaczenie w ochronie różnorodności biotycznej. Są to potencjalne miejsca rozrodu rzadkich gatunów zwierząt i roślin, siedliska ich bytowania, siedliska tymczasowe np. pełniące rolę korytarzy ekologicznych, itp. Naszym celem jest rozpoznanie tych najważniejszych i przygotowanie dla nich planu ochrony.

Bocian biały na terenie miasta / Gniazda bocianie w pobliżu siedzib ludzkich to jeszcze dość częsty widok w naszym kraju. Znajdujemy je także w Krakowie.

Tereny wodne i podmokłe / Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w Krakowie. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Murawy kserotermiczne / Południowe stoki wzgórz wapiennych oferują wyśmienite warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej muraw i zarośli kserotermicznych. Te wyjątkowo piękne i bogate w gatunki zbiorowiska są ozdobą miasta.


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta