Home

About project

City and nature

Events

Gallery

References

Contact

Polski


Plants

Animals

Landscape

Threats
Gallery - plants (page under construction)


Kwitnąca wiosną gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea w runie leśnym Sikornika.
[+]  fot. A. Pępkowska


Jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus; Sikornik.
[+]  fot. A. Pępkowska


Zawilec gajowy Anemone nemorosa; Sikornik.
[+]  fot. A. Pępkowska


Miodunka ćma Pulmonaria obscura (fioletowe kwiaty) i gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea (białe) w runie leśnym Sikornika.
[+]  fot. A. Pępkowska


Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis - łąki w Kostrzu. Gatunek związany z zespołami łąk wilgotnych; jest rośliną żywicielską dwóch rzadkich motyli: modraszka telejusa i modraszka nausitusa. Zasięg występowania krwiściąga na obszarze Krakowa ciągle jest dość spory, ale w wyniku osuszania łąk i ruderalizacji zbiorowisk łąkowych jest go coraz mniej.
[+]  fot. J. Weiner


Kwiatostan krwiściąga lekarskiego Sanguisorba officinalis.
[+]  fot. J. Weiner


Łąka z krwiściągiem.
[+]  fot. J. Weiner


Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe - łąki w Kostrzu. Goryczka wąskolistna to zagrożony gatunek związany z zespołem łąk trzęślicowych, jest to roślina żywicielska zagrożonego gatunku motyla modraszka alkona, którego samice składają jaja na kwiatach rośliny (białe plamy na płatkach); roślina chroniona.
[+]  fot. J. Weiner


Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe.
[+]  fot. J. Weiner


Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe.
[+]  fot. J. Weiner


Pełnik europejski Trollius europaeus - łąki w Kostrzu. Pełnik objęty jest w Polsce ochroną prawną, na terenie byłego województwa krakowskiego zagrożony jest wyginięciem, związany jest z łąkami trzęślicowymi.
[+]  fot. A. Pępkowska


Pełnik europejski Trollius europaeus.
[+]  fot. J. Weiner


Goździk pyszny Dianthus superbus. Gatunek objęty w Polsce ochroną, na terenie byłego województwa krakowskiego jest to gatunek ginący, związany z łąkami trzęślicowymi.
[+]  fot. A. Pępkowska


Goździk pyszny Dianthus superbus.
[+]  fot. J. Weiner


Wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium - łąki w Kostrzu. Gatunek występujący w zespole młaki niskoturzycowej.
[+]  fot. A. Pępkowska


Sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis na murawie kserotermicznej na Górze Solnik (Fort Bodzów). Gatunek objęty w Polsce ochroną prawną.
[+]  fot. A. Pępkowska


Grążel żółty Nuphar luteum na Stawie Dąbskim - oazie przyrody w jednej z bardziej zurbanizowanych części miasta. Grążel to roślina wodna o liściach pływających. W Polsce gatunek ten objęty jest ochroną prawną.
[+]  fot. A. Pępkowska


Kosaciec syberyjski Iris sibirica - gatunek objęty ochroną, związany z łąkami trzęślicowymi, na terenie byłego województwa krakowskiego gatunek ginący (łąki w Kostrzu).
[+]  fot. J. Weiner


Kosaciec syberyjski Iris sibirica.
[+]  fot. J. Weiner


Łąka z łanami kosaćca.
[+]  fot. J. Weiner


Kruszczyk błotny Epipactis palustris - gatunek związany z młaką niskoturzycową. Na terenie byłego województwa krakowskiego gatunek ginący, w Polsce objęty ochroną prawną.
[+]  fot. A. Pępkowska


Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus - gatunek związany z łąkami trzęślicowymi, zagrożony, objęty ochroną prawną.
[+]  fot. J. Weiner


Podkolan biały Platanthera bifolia - gatunek związany z łąkami wilgotnymi takimi jak młaka niskoturzycowa (łąki w Kostrzu). W wyniku osuszania łąk ustępuje z wielu stanowisk, w Polsce objęty ochroną.
[+]  fot. A. Pępkowska


Krzew kwitnącej tarniny Prunus spinosa.
[+]  fot. J. Weiner


Kwiatostany rdestu.
[+]  fot. J. Weiner


Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris.
[+]  fot. J. Weiner


Kwiat kosaćca żółtego Iris pseudoacorus.
[+]  fot. J. Weiner


Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare.
[+]  fot. J. Weiner


Zaraza Orobanche sp.
[+]  fot. J. Weiner


Kwiat żywokostu Symphytum officinale.
[+]  fot. J. Weiner


Przetacznik kłosowy Veronica spicata.
[+]  fot. J. Weiner


Kwitnący kuklik zwisły Geum rivale.
[+]  fot. J. Weiner


Kwiaty goździka kartuzka Dianthus carthusianorum.
[+]  fot. J. Weiner


 © Department of Ecosystem Studies | webmaster: Paweł Kapusta