Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


Sympozjum: Przyroda Krakowa i jej ochrona

Zobacz także:
- - - - -
Plakat sympozjum

termin: 15 maja 2003
miejsce: Kraków, ul. Sławkowska 17, Duża Aula PAU

W maju 2003 roku Instytut Nauk o Środowisku UJ w ramach programu Centrum Doskonałości Unii Europejskiej zorganizował sympozjum poświęcone przyrodzie Krakowa, potrzebie jej badania i ochrony. Patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

Program sympozjum:

10.30 | Otwarcie - przedstawiciele Władz Miasta i Uniwersytetu Jagiellońskiego
10.40 | Powitanie gości przez Dyrektora Instytutu Nauk o Środowisku
10.45 - 11.15 | "Potrzeba poznania i ochrony walorów przyrodniczych miasta Krakowa" - prof. dr hab. January Weiner (Instytut Nauk o Środowisku UJ)
11.15 - 11.45 | "Zbiorowiska roślinne Krakowa" - dr hab. Eugeniusz Dubiel (Instytut Botaniki UJ)
11.45 - 12.15 | "Flora Krakowa" - dr hab. Anna Pacyna (Instytut Botaniki UJ)
12.15 - 12.45 | "Fauna Krakowa" - dr Kazimierz Walasz (Instytut Nauk o Środowisku UJ)
12.45 - 13.15 | Przerwa na kawę
13.15 - 13.45 | "Miejski system ochrony zintegrowanej na przykładzie Krakowa" - dr Bożena Kotońska (Wojewódzki Konserwator Przyrody, Urząd Wojewódzki)
14.15 - 15.45 | "Aktualny stan ochrony walorów przyrodniczych Krakowa" - mgr Małgorzata Mrugała (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UMK)
15.45 - 16.15 | "Ochrona walorów przyrodniczych Krakowa w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" - prof. Aleksander Böhm (Zakład Krajobrazu Miejskiego i Stref Podmiejskich, Instytut Architektury Krajobrazu PK)
16.15 - 16.45 | "Problemy kształtowania aglomeracji krakowskiej" prof. Stanisław Juchnowicz (Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych PK)
16.45 | Zamknięcie oficjalnej części sympozjum, nieformalna dyskusja przy skromnym bufecie
 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta