Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


Konferencja: Bioróżnorodność Polski i polskie badania nad bioróżnorodnością

termin: 23-24 kwietnia 2004
miejsce: Białowieża

Konferencja zorganizowana została przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W konferencji uczestniczyli m.in. naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski. Różnorodność tematów wystąpień podczas konferencji była duża. Pokazano, że istnieje potrzeba badań z tego zakresu, podkreślano konieczność ochrony przyrody w Polsce. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się wiele o bogactwie gatunkowym różnych grup systematycznych w Polsce oraz o formach i strategiach ochrony przyrody realizowanych w naszym kraju. Konferencję rozpoczął wykład plenarny prof. dr hab. Januarego Weinera: Badania różnorodności: Na dobre i na złe? Klan? Czy Moda na sukces?. Ponadto zaprezentowaliśmy w Białowieży poster: Różnorodność biologiczna miasta Krakowa.
 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta