Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


Rośliny

Zwierzęta

Krajobraz

Zagrożenia
Galeria - zwierzęta


Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi - łąki w Kostrzu.
[+]  fot. J. Weiner


Trzmiel - łąki w Kostrzu.
[+]  fot. P. Kapusta


Kraśnik na goździku kartuzku - murawa kserotermiczna; łąki w Kostrzu. Murawy kserotermiczne to jedne z bogatszych pod względem gatunkowym siedlisk w naszej strefie klimatycznej; w Krakowie poza łąkami Kostrza można je spotkać na pobliskiej górze Solnik, w rezerwacie Skołczanka, w kamieniołomie Liban, kamieniołomie w Mydlnikach.
[+]  fot. J. Weiner


Kraśnik Zygaena filipendulaena na kwiecie ostu.
[+]  fot. J. Weiner


Modraszek telejus Maculinea teleius - łąki w Kostrzu. Rośliną żywicielską tego motyla, jak i modraszka nausitusa M. Nausithous jest krwiściąg lekarski - roślina związana z zespołami łąk wilgotnych. Oba gatunki motyli są jeszcze ciągle dość powszechne w Krakowie; oprócz łąk w Kostrzu spotkać je można m.in. na łąkach Nowohuckich.
[+]  fot. J. Weiner


Modraszek.
[+]  fot. J. Weiner


Modraszek telejus Maculinea teleius.
[+]  fot. A. Pępkowska


Modraszek na krwiściągu lekarskim - roślinie żywicielskiej.
[+]  fot. J. Weiner


Czerwończyk fioletek Lycena helle. Gatunek motyla związany z rdestem wężownikiem - rośliną żywicielską występującą na łąkach wilgotnych i świeżych. W Polsce jest to gatunek chroniony, ujęty został na liście Dyrektywy Siedliskowej, na której znalazły się gatunki zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.
[+]  fot. J. Weiner


Czerwończyk fioletek Lycena helle.
[+]  fot. J. Weiner


Rusałka admirał na ostrożeniu Vanessa atalanta.
[+]  fot. J. Weiner


Listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamni - łąki w Kostrzu.
[+]  fot. J. Weiner


Ślimak winniczek.
[+]  fot. A. Pępkowska


Ślimak wstężyk gajowy Cepea nemoralis.
[+]  fot. J. Weiner


Chrząszcz łanocha pobrzęcz Oxythrea funesta w kwiecie pełnika.
[+]  fot. J. Weiner


Chrząszcz łanocha pobrzęcz Oxythrea funesta w kwiecie pełnika.
[+]  fot. J. Weiner


Pluskwiak wtyk straszyk Coreus marginatus.
[+]  fot. J. Weiner


Ropucha szara Bufo bufo - Pychowice. Płazy są jedną z bardziej wrażliwych grup zwierząt, z powodu osuszania zbiorników wodnych i zanieczyszczeń wód na terenie miasta jest ich coraz mniej. Wszystkie gatunki płazów objęte są w Polsce ochroną.
[+]  fot. A. Pępkowska


Ważka - Dolina Białuchy (Prądnika).
[+]  fot. A. Pępkowska


Ważka - Dolina Białuchy (Prądnika).
[+]  fot. A. Pępkowska


Łabędzie w Przylasku Rusieckim.
[+]  fot. A. Pępkowska


Gil - okolice Zakrzówka.
[+]  fot. P. Kapusta


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta