Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180529

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kierat

Data: 29.05.2018
Czas rozpoczęcia: 12.15
Miejsce: ul. Gronostajowa 7, sala 1.1.1
Organizator: Instytut Nauk o Środowisku
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kierat

Temat rozprawy doktorskiej: Nesting strategies and larval development in solitary Aculeata (Hymenoptera).

Promotor: Prof. dr hab. Michał Woyciechowski z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci:
• Dr hab. Adam Tofilski, prof. UR z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
• Dr hab. Aneta Strachecka z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.